Denguefeber går att behandla med homeopati, säger indisk läkare

0
Har botat sin tio-årige son plus mängder av andra patienter med homeopatisk medicin. "Why spend Rs.25,000 and more, when homeopathic medicines can be bought for Rs.25" säger han.

Acne ska botas ”inifrån och ut”

0
HOMEOPATHY CLEARS ACNE FROM THE INSIDE OUT Homeopathy believes that acne is a defence process. It’s the body’s response to fighting the intruder (e.g., bacteria). Acne, homeopathy also suggests, heals best when it is removed from the level beneath the skin and out of the body.

I don’t know how, but homeopathy really does work

0
More of a mystery is why scientists continue to debunk it despite mounting evidence that homeopathy is effective. I was a dedicated scientist about to begin a PhD in neuroscience when, out of the blue, homeopathy bit me on the proverbial bottom.

Alternative treatment options for dealing with chronic pain

2
Chronic pain is said to be the most costly health problem in North America, with annual costs exceeding $100 billion including direct medical expenses, lost income, lost productivity, compensation payments and legal charges.

Jacques Benveniste, mannen som upptäckte vattnets minne

0
Se filmen, där Jacques Benveniste berättar att han först var skeptisk till idén att späda ut lösningar och testa den på antikroppar.Men till sin förvåning upptäckte han att även de utspädda och skakade lösningarna hade effekt.

Jacques Benveniste, mannen som upptäckte vattnets minne

0
Den franske forskaren Jacques Benveniste hade med sin forskning på antikroppar, kommit fram till att vatten har ett minne. Det gick till så att han spädde och skakade ett allergiframkallande ämne, så mycket att inga ursprungsmolekyler fanns kvar. Trots detta reagerade antikropparna som om de blev "allergiska"

Gemma Hoefkens lever idag tack vare homeopatin

0
"Läkarna sade att jag bara hade sex månader kvar att leva" säger Gemma Hoefkens, som nu är helt frisk tack vare homeopatin.

Treating like with like: Lawrence community increasingly turns to homeopathy

0
Word of mouth has led to a growing interest in homeopathy,” says Lowen Millspaugh, assistant wellness manager at the Community Mercantile, 901 Iowa.

Hur fungerar homeopati egentligen?

0
Vad ar det för mekanismer som styr den homeopatiska processen egentligen? Ja, den fragan har nog många homeopater och lekman ställt sig.

Vad är Homeopati och vad kan botas?

0
Homeopati är ett läkesystem som har förmåga att bota under förutsättning att det praktiseras efter likhetsprincipen -Lika botar lika.