Klassisk homeopati – medicin och filosofi

Långt före alla andra skrev Hahnemann artiklar om vikten av god hygien och balanserade mat- och dryckesvanor. Han ordinerade sina patienter frisk luft, motion och avhållsamhet från kaffe. Men viktigast av allt; han vågade ifrågasätta medicinska biverkningar och pekade på att till exempel bly gjorde mer skada än nytta när metallen föreskrevs outspädd och utan hänsyn till patientens individuella känslighet.

Medicinalstyrelsen: ”Alternativmedicinare ska sättas i upplysningshäkte och avprogrammeras”

Kan medicinalstyrelsen och senare socialstyrelsens kompakta negativa attityd mot alternativmedicinen och särskilt homeopatin vara en förklaring till varför det är så lätt för ”vetenskapen” att ta pengar som tillhör alternativmedicinen?

Homeopatins historia i Sverige

ERLING LOMNÄS: Homeopatin introducerades i Sverige 1829 av professorn vid Uppsala universitet Göran Wahlenberg (1780-1851), som besökt Samuel Hahnemann och inspirerats av honom men som troligen inte själv utövade homeopati. En av hans elever, Peter Jacob Liedbeck (1802-1876), översatte redan 1835 den 5:e upplagan av Hahnemanns Organon der Heilkunst till svenska och praktiserade också homeopati självständigt.

Redan från början kom metoden att mötas av samma slags motstånd som det i Tyskland, vilket omöjliggjorde en etablering av homeopatin som akademiskt ämne.Endast ett fåtal läkare stod emot det kollegiala trycket och kompletterade på annat sätt sin läkarutbildning med homeopati.

Den klart ledande personligheten var en som homeopat självlärd kvinna, Klara Fransén (1862-1943), med exceptionell förmåga både som terapeut och förespråkare för homeopatin. Utdrag ur ”Liten vitbok om homeopati” som snart kommer ges ut i tryck, av Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati.