Forskningskonferens inom homeopati i London den 14 – 16 juni 2019

Homeopathy Research Institute HRI kommer att hålla sin 4-e internationella forskningskonferensen  ”Cutting Edge Research in Homeopathy”, i London den 14-16 juni 2019.

Vetenskaplig prövnings-studie visar att homeopati fungerar

De som fick homeopatisk medicin visade upp symptom som stämde överens med det homeopatiska medlet och bekräftar därmed medlet. Medan de som bara fick placebo, fick symptom som bekräftar att de bara hade fått placebo.

Stubborn mom got her son off medication

Scared to death, despairing, and totally exhausted after staying awake at night for years the mother finally chose to follow her intuition. With diet, Reiki, and Homeopathy she cured her son from something doctors told was genetic and “incurable”.