Studie från Holland visar att homeopati kan förebygga diarré hos nyfödda griskultingar

En forskningsrapport från Wageningen Universitet i Holland visar att homeopatiska medicinen Koli K 30 kan ersätta antibiotika vid behandling av E-Koli diaré hos nyfödda grisar.

Studera till djurhomeopat

Theresia Henriksson har utbildning till Klassisk djurhomeopati och kurs akutbehandling av kolik, fästingrelaterade problem, diarré, ormbett, fång, förlossningsproblem, hovbölder mm.

Sänkta vårdkostnader med CAM-läkare

Sjukvården kostar allt mer i Europa. Därför bör kostnadseffektiviteten hos olika behandlingsmetoder undersökas och jämföras menar två holländska forskare. De visar i en studie med över 1,5 miljoner patienter att för allmänläkare som arbetar med homeopati, akupunktur och antroposofisk medicin blir vården tio procent billigare jämfört med vanliga allmänläkares insatser.

Homeopati och hunden som led av eksem

Hunden anses av många som ”människans bästa vän” och precis som vi kan de också ibland få hälsoproblem.

Veterinarian Dr. Cooney cares for pets naturally

Indiana’s only holistic vet shares the logic behind homeopathy
 
 

Veterinarians increasingly turn to alternative treatment methods to help heal pets

In 1998, when holistic veterinarian Dr. Lauren Chattigré first began practicing in Oregon, holistic medicine was “still considered very fringe.” At a previous clinic, she says, a co-worker playfully labeled her homeopathy kit a “witch doctor box.” Now many conventional veterinarians are following in her footsteps by seeking additional training in holistic or alternative methods […]

EU har beslutat att ge 1.8 miljoner Euro till forskning om homeopati

Europoaparlamentets jordbruksutskott har beslutat att lägga 1.8 miljoner Euro för att undersöka om nötkreatur, får och grisar kan dra nytta av alternativbehandling.

Ekologiska djur skall i första hand behandlas med Homeopati eller örter

Enligt EU skall djur inom det ekologiska jordbruket behandlas i första hand med homeopati och örtläkemedel och i andra hand med veterinärmedicin.

Katarina Ahlström hjälper djur på naturlig väg

Katarina ”Kicki” Ahlström använder sig av homeopati som behandlingsmetod när hon hemma i Hårtorp tar emot djur på sin mottagning. De homeopatiska medicinerna, eller medlen som hon kallar dem, är gjorda av växter och mineraler och ska hjälpa kroppen att självläka.

Veterinärmedicin och homeopati – intervju med dr Anne Hermans

Anne Hermans berättar hur hon kombinerar homeopati och veterinärmedicin och får mycket bra resultat.