Videoseminarium i homeopati höjer kunskapsnivån

0
907
Den 8–10 november 2019 var jag på videoseminarium hos Gunnar och Ing-Britt Jansson i Norrköping. Vi var 24 homeopater och homeopatistuderande som fick ta del av patientberättelser från Gunnar Janssons praktik

Gunnar Jansson har varit homeopat i 42 år. De bästa kunskaperna i homeopati har han fått från Samuel Hahnemann, James Tyler Kent och George Vithoulkas. De senaste 35 åren har Gunnar åkt till Grekland för att studera hos prof. George Vithoulkas. De första åren i olika lokaler i Grekland och London och de sista 25 åren på Academy of Classical Homeopathy på den vackra ön Alonissos.

Text och bild: Marina Szöges

Han filmar kontinuerligt patienter i sin praktik och använder sedan filmerna som utbildningsmaterial på sina seminarier. Patienterna skriver på papper och ger sitt medgivande och samtidigt får de förvissning om att vi som kursdeltagare inte yppar detaljer som kan avslöja vilka de är. Det är fantastiskt att de ställer upp och ger oss homeopater möjlighet att följa dem från första besöket och sedan se hur de tillfrisknar vartefter den homeopatiska behandlingen fortskrider.

Gunnar började seminariet med att nämna några paragrafer i boken Organon som beskriver hur en homeopat ska arbeta för att på bästa sätt hjälpa sjuka att bli friska

Det står mycket läsvärt i Organons olika paragrafer, men det Gunnar framför allt nämnde var de paragrafer som har att göra med anamnestagning och behandling. Där står bland annat att läkaren/homeopaten ska bota varaktigt, milt och på grundval av begripliga skäl. Totaliteten av symtom bestämmer det homeopatiska medlet. Och homeopatiska medel ska aldrig enbart ges på lokala problem, det är symtomatisk läkekonst och leder endast till nedtryckning av symtom och försämring av hälsan.

24 homeopater och homeopatistuderande sitter i djup koncentration, varav en homeopat bakom kameran.
24 homeopater och homeopatistuderande sitter i djup koncentration, varav en homeopat bakom kameran.

 

Här nedan några av de intressanta patientberättelser som vi under två och en halv dag fick ta del av.

POJKE 8 ÅR MED SKOLPROBLEM 

Från att det tidigare hade gått bra i skolan har han nu sedan hösten fått problem och en ADHD-diagnos.

När en person, och det gäller både barn och vuxna, som tidigare mått bra plötsligt får hälsoproblem av något slag så kan någonting känslomässigt jobbigt ha hänt några veckor eller månader innan. Det är viktigt att ställa de rätta frågorna och därför frågar Gunnar pojken:
– Vad har hänt, vad känner du?
Pojken svarar:
– Jag känner mig uttråkad och är inte längre intresserad av skolan. Allt är jobbigt. Om jag behöver hjälp ignorerar lärarna mig.
Pojken säger också att han blir ledsen, men inte alltid.

Mamman fyller i att han får utbrott, vill rymma hemifrån, är ilsken och inte vill leva längre. Skolan är väldigt jobbig. Hon berättar också att han spelar fotboll och trivs med det, men får ont i magen innan träning och matcher. Vidare framkommer det att pojken har svårt att komma till ro om kvällarna. Han har massor av frågor kring skolan och har problem som tynger honom och som får honom att grubbla. Pojken tycker om chips och ostbågar, vilket visar att han gillar salt, ett symtom som pekar på det medel som han sedan kommer att få. Han är också mycket törstig och dricker alltid vatten innan han går och lägger sig. Han är rädd för tjuvar och inbrott, ett symtom som 8-åringar normalt inte brukar ha, men som här liksom övriga symtom pekar på ett visst homeopatiskt medel, som han får i M-potens, alltså skakat och spätt 1 000 gånger.

Vid uppföljningen fem veckor senare ser han gladare ut och pratar mer frimodigt och säger att han mår bättre nu. Han berättar dock också att han fortfarande är likgiltig inför skolan, men trots detta har det gått bättre i skolan de två sista veckorna.

Vid uppföljning nummer två, ytterligare fem veckor senare, mår han ännu bättre och fotbollen går finfint, men han tycker det är jobbigt att lyssna på folk som pratar och går gärna undan om det känns jobbigt. Vid tredje uppföljningen berättar mamman att även lärarna ser den positiva förändringen hos sonen.

Vid sista återbesöket mår han helt bra, fotbollen är rolig, han har inte ont i magen och hans lillebror får fler kramar av honom och han är glad och positiv. Han tycker fortfarande att skolan är tråkig, men han går ändå dit och gör det han ska. Trots att skolan känns tråkig går skolarbetet bra för honom nu.

Pojken fick endast ett medel, med potenshöjning vid näst sista återbesöket, då medicinen höjdes till CM vilket betyder att medlet är skakat och spätt 100 000 gånger. ADHD-diagnosen behövs inte alls längre; troligen var den helt onödig från första början.

Tilläggas bör att jag inte skriver ut vilka homeopatiska läkemedel personerna får eftersom dessa vanligen inte ges på specifik diagnos eller enbart enskilda symtom, utan framför allt på den individuella symtombilden. Att pojken fick homeopatimedel X betyder alltså inte automatiskt att en annan person med liknande besvär får samma homeopatiska medel.

Följande patientfall, också om ett skolbarn, visar vilken nytta homeopati kan göra för att bota psykologiska problem som orsakats av skandal och svek i livet.

FLICKA 15 ÅR MED DIAGNOSERNA AUTISM OCH ADHD

Flickan hade fått diagnoserna autism och ADHD och Gunnar säger direkt när han träffar henne:
– Du har inte autism, för du tittar mig i ögonen.

Eftersom flickan inte känner sig trygg i skolan, tittar hon inte folk i ögonen när hon är i skolan. Annars tittar hon alltid folk i ögonen. Tre psykologer hade tillsammans kommit fram till att hon skulle ha diagnoserna autism och ADHD.

Flickan berättar att hon inte tycker om att vara i matsalen i skolan, för alla tittar på henne och hon känner sig stressad. Hon känner sig bedömd i skolan och blir lätt arg och irriterad. Hon har svårt för matte och har dålig handstil, enligt lärarna. Flickan har också söndagsångest eftersom hon vantrivs i skolan.

Problemen hade börjat några år tidigare, när en kompis som var på besök hos henne hade använt hennes konto på nätet och skrivit dåliga kommentarer till klasskompisarna. Flickan blev sedan anklagad för att ha skrivit kommentarerna, trots att hon var oskyldig. Ingen av lärarna på skolan trodde henne, inte ens hennes mamma trodde henne i början. På grund av turbulensen som blev av denna tråkiga händelse var hon sedan tvungen att byta klass.

Alltsedan dess har flickan haft problem och tror fortfarande att folk tittar på henne och att hon är känd ”i halva staden för att ha gjort så där”, att hon är den där personen som skrev elaka saker till kompisarna. Numera har hon inte så många kompisar; hon säger att hon inte gillar sällskap och att hon blir utstött och inte får vara med de andra. Hon har endast en vän, en killkompis, och säger att hon inte är ledsen över detta, men ser ledsen ut när hon berättar.

Gunnar talar om för oss deltagare på kursen att grundorsaken till flickans problem var vännen som svek och använde hennes konto för att skriva elaka saker. Dessutom blev hon falskeligen anklagad och fick ingen upprättelse. Sådana saker kan sätta djupa spår och ge följdverkningar i form av hälsoproblem.

Flickan får ett medel som stämmer in med hennes symtom. Även sviken vänskap ingår i själva medicinbilden. Vid uppföljningen fem veckor senare mår hon mycket bättre och säger att hon har mindre ångest och känner sig mer självständig och mindre rädd för att vara ensam hemma. Allt blir bättre och bättre. Men hon umgås fortfarande inte med tjejkompisar.

Vad gäller diagnoserna autism och ADHD har hon fått dem på helt fel grunder och det är märkligt att det verkar vara så lätt att ge barn diagnoser när de av någon anledning har kommit i kris, i stället för att gå till grundorsaken.

Här nedan följer några fler exempel på patientfall från Gunnars videoseminarium där klassisk homeopati har löst den hälsomässiga knuten och hjälpt personen att återfå sin hälsa.

MAN MED HUVUDSKADA 

Man 40 år som berättar att han har misshandlats av en dörrvakt vid en krog. Vakten gav honom tre batongslag i huvudet medan han låg på marken. Detta orsakade skador som resulterade i en längre vistelse på sjukhus och efter ett år fick han sitt första krampanfall. Vid sitt första besök hos Gunnar berättar han att han lever i ständig rädsla att han ska få ett nytt anfall. När han får anfall blir han helt borta och kommer inte ihåg någonting efteråt.

Han får ett homeopatiskt medel som passar bra in på hans symtom. Ett av cirka 100 medel som kan ges vid krampanfall och epilepsi.

Vid uppföljningen berättade han att han inte hade fått något anfall sedan sist och var gladare och mådde bättre. Vid den sista uppföljningen fanns inte heller några anfall att rapportera och han berättade att också rädslan för att få nya epileptiska anfall nu var borta.

UNG MAN MED EKSEM 

Mannen söker för eksem i ögonbryn, under ögonen, samt eksem på armarna och knäna som blir värre vår och höst och bättre på sommaren. Han var blyg som barn och är fortfarande blyg. Han har social ångest och dålig aptit sedan tonåren och tycker folk tittar på honom på stan. Han är också höjdrädd, är frusen och har dålig aptit. Han känner sig liten och rädd för främmande människor.

Vid första uppföljningen berättar mannen att eksemen har läkt bort i ansiktet och på överkroppen men att han nu har fått eksem på låren. Han känner att han blivit lite ”tuffare” och känner sig lite lugnare i sociala sammanhang. Han får också under behandlingens gång bättre aptit och känner att han mår allmänt bättre och har fått bättre självförtroende. Efterkommande uppföljningar visar att eksemet försvinner sakta men säkert, för att sedan helt läka bort.

KVINNA MED SVÄLJSVÅRIGHETER 

Kvinnan har segt slem i halsen och det känns som en klump i halsen när hon sväljer. Efter en influensa i december har hon också fått gallbesvär. Ultraljud visar att hon har stenar i gallgångarna. När hon ska andas djupt blir det i form av en suck. Några år innan hade hon drabbats av sorg då familjeföretaget gick i konkurs. Detta har påverkat henne djupt och hon är fortfarande ledsen över det. Eftersom sorger och bedrövelser i sin förlängning kan skapa ohälsa får hon ett medel, som ofta ges om personen har drabbats av en sorg och efter det fått som en klump i halsen.

Vid återbesöket framkommer det att den homeopatiska medicineringen har hjälpt henne bra; klumpen i halsen är bättre och hon känner sig lugnare. Vid sista uppföljningen berättar hon att hon kan äta allt utan att få ont i gallan. Klumpen hon kände i halsen är helt borta. Däremot har hon inte riktigt än kommit över sorgen över konkursen, men hon säger att den inte alls påverkar henne lika starkt längre.

KRAFTIG MIGRÄN

Kvinna 40 år med kraftig migrän som känns som ett band över pannan och vid höger ögonbryn. Den kommer diffust för att sedan öka i intensitet. Efter 1–2 timmar börjar hon må illa och ofta kräks hon. Nu senaste tiden har hon kräkts varje gång. Huvudvärken molar och ibland känns den som pulsslag och varar i ungefär 1,5 dygn. Huvudvärken blir bättre av mörker och att ligga helt stilla och blir sämre av ljus, ljud och solsken. Kvinnan hade lite migrän för 20 år sedan men blev sedan bättre, men nu de senaste två åren har migränen blivit sämre igen och den kommer tätare och tätare.

Det framkommer också att hon tar medicin, Fluoxeticin, mot depression sedan 20 år. Att hon har en depression som ligger i bakgrunden som medicineras med antidepressivt läkemedel behöver tas med i beräkningen. Innan kvinnan började ta Fluoxeticin var hon mycket arg med kort stubin. Hon isolerade sig från familjen och var lättstött och blev ledsen och låg i sängen mest hela tiden. Hon har också tidigare haft bulimi och anorexi.

Kvinnan får ett medel som individuellt enligt likhetsprincipen stämmer överens med hennes problem. Eftersom hon äter antidepressiva läkemedel får hon en låg potens att inta 10 piller om dagen tills burken är slut.

Den här patientberättelsen är väldigt lång, det är många återbesök under ett års tid. Sakta men säkert mådde hon allt bättre. Det gick lite upp och ned. Hon slutade en tid med de antidepressiva läkemedlen men var tvungen att börja igen eftersom hon kände hopplöshet och apati. Men trots att hon var tvungen att börja om med skolmedicinen så kunde hon lägga sig på en lägre dos. Under behandlingens gång med homeopati blev sedan hennes huvudvärk sakta men säkert bättre. Sömnen blev också bättre.

Drygt ett halvår in i behandlingen blev hon gravid och fick andra symtom som fick Gunnar att byta medel. Hon lyckas nu sluta med de antidepressiva läkemedlen, tack vare omtanke om fostret. Läkarna hade sagt till henne att det inte är någon fara för barnet om hon tar Fluoxetin, men Gunnar sade att sådana här skolmedicinska preparat orsakar många biverkningar och eftersom fostret och mamman är ett, så drabbas även fostret av biverkningar.

Vad gäller biverkningar så framkommer det vid en snabb blick i Fass.se att Fluoxeticin tvärtom vad läkaren hade sagt, kan ge skador på fostret och även ge nyfödda barn problem som till exempel amningssvårigheter, hypotoni, tremor, ihållande gråt, irritabilitet och svårt att komma till ro för att sova. Det står i Fass att en gravid kvinna ska äta detta medel i undantagsfall, bara då kvinnan inte kan sluta med Fluoxeticin och bedömningen är att nyttan för mamman överväger risken för fostret. Helt klart är att biverkningarna är många och allvarliga för den som äter Fluoxeticin. Två biverkningar som var listade som mycket vanliga var huvudvärk och illamående samt kräkningar.

Med andra ord: samma sjuka hon led av och sökte behandling för, fanns i biverkningslistan på det antidepressiva medlet som hon hade ätit i 20 år som en mycket vanlig biverkning. Där fler än 1 på 10 får dessa symtom.

Hon lyckades göra sig fri från det antidepressiva läkemedlet, vilket de flesta som behandlas med homeopati lyckas göra efter en tid, enligt Gunnar. Vid sista återbesöket får hon med sig fyra rör homeopatisk medicin, som hon kan ta vid behov.

BIHÅLEINFLAMMATION OCH HUVUDVÄRK

Ung kvinna i sina bästa år, med bihåleinflammation och huvudvärk. Hon har ätit tre antibiotikakurer för bihålorna det senaste året, men infektionerna kommer hela tiden tillbaka. Hon har också huvudvärk som påminner om migrän, som började samtidigt som bihåleinflammationen. Hon säger att huvudvärken plågar henne mer än själva bihåleinflammationen.
– Jag vaknar med huvudvärk och kan knappt lyfta huvudet från huvudkudden. Det känns som knivar vid tinningen.
Hon säger att det börjar med värk i tinningarna, sedan blir hon illamående, magen svullnar och hon får yrsel.
– Ibland kräks jag och tål inte ljud och ljus och jag blir väldigt sjuk.
Det som kan få henne att må bättre är att ligga still i ett tyst mörkt rum. Alkohol kan också få huvudvärken att bli bättre.
Enligt Gunnar så är hon frisk på det psykologiska planet, alltså hon är emotionellt och mentalt balanserad. Hennes sjukdomsproblem sitter i bihålorna, som orsakar hennes huvudvärk.

Vid uppföljningen fem veckor senare berättar hon att hon fick en dunderförkylning efter att hon tagit det homeopatiska medlet. Att få en förkylning direkt efter intag av ett homeopatiskt medel visar att immunförsvaret har blivit starkare och orkar ladda upp för att bli av med det kroniska tillståndet, som i det här fallet var infektion i bihålorna. Hon berättade också att både huvudvärken och rethostan var borta, men var nu lite svullen runt ögonen. Efter en tid ringer hon till Gunnar och berättar att hon nu är helt frisk.

Gunnar och Ing-Britt Janssons videoseminarium återkommer varje år på hösten; det är stående event. Och varje vår i april månad arrangerar de seminarium med den internationella föreläsaren Erik van Voensel.

Det märks att Gunnar har stor kunskap i homeopati. Det är alltid lika intressant och lärorikt att lyssna på människor som vet vad de talar om och där det lyser igenom att kunskaperna både kommer från boklig bildning och är inhämtade från egen praktisk erfarenhet. Ett annat plus är också att Gunnars videoseminarier är på svenska. Ofta är homeopatiundervisning på engelska och ibland kan det vara väldigt vilsamt för öronen att lyssna på homeopatiundervisning på svenska språket.

Marina Szöges

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.