Vad gör de på Oshercentret och var tar alla pengar vägen?

29
1129

 

I dagarna kom senaste numret  TIDSKRIFT FÖR HOMEOPATI ut. Fullspäckad med intressanta artiklar. Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati utger tidskriften, som är en intresseförening för homeopati.

Alla som är intresserade av homeopati och vill stödja den, både homeopater och ickehomeopater, är välkomna som medlemmar.

Det finns många intressanta artiklar i tidningen och en av dem återger jag nedan.

Vad händer egentligen med Osher-pengarna?

Filantropen Barbro Osher som donerat 43 miljoner kronor till Karolinska institutet för forskning om alternativmedicin, var sommarpratare i P1 den 11 augusti. Där nämnde hon att hon skänkt dessa pengar för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan förhoppningsvis inlemmas i den vanliga vården. Hon föreföll stolt över sitt initiativ, men också okunnig om hur pengarna hittills har använts.

Tidskriften 2000-talets vetenskap delar varje år ut ett ”fulpris”, Årets Folkvätte, och det gick 2010 till Osher centret vid Karolinska Institutet. Motiveringen är att centret under de första fem åren lyckats försnilla de flesta av de 43 miljoner det fått för att ge de bästa alternativmetoderna vetenskaplig uppbackning.

Några ansatser för att utvärdera alternativmedicinska metoder och dess potential har inte tagits. Istället har man till stor del, delat ut pengar till varandra och närstående forskare vid institutet. De två snillena på centret som ansvarar för denna misshushållning är professor Martin Ingvar och docent Mats Lekander. De har inte byggt några broar mellan skolmedicin och alternativmedicin utan istället rivit broar. Slut artikel.

Att Martin Ingvar och Mats Lekander snarare har förstört för alternativmedicinen, än främjat den, vittnar deras medverkan vid utgivandet av boken Salvekvick och kvacksalveri. De har skrivit förordet och läser man där, är det helt uppenbart att de har tagit ställning mot alternativmedicinen.

Bland annat frågar sig Ingvar och Lekander om man ska eller inte ska rekommendera en vän att genomgå alternativmedicinsk behandling. Svaret kommer utan tvekan och Martin Ingvar och Mats Lekander skriver; ”Det korta svaret är nej. Det långa svaret  får du när du läser den här boken”

Professorn och docenten på Oshercentret rekommenderar en bok, som fullständigt sågar alternativmedicinen och de skriver vidare i förordet ”Bokens budskap går helt i linje med våra erfarenheter och alla slutsatser stämmer väl in på svenska förhållanden. Det finns även här en grupp som förfäktar idéer om att det bortom det rationella skulle finnas läkande och botande effekter som man skulle kunna exploatera för människors bästa. Problemet är att om man inte erkänner vetenskapens principer om evidens, avsäger man sig samtidigt möjligheterna att entydigt påvisa de positiva effekterna man talar om”

Så skriver Martin Ingvar och Mats Lekander i förordet till boken Salvekvick och Kvacksalveri. De betonar vikten av evidens, men de har inte gjort någonting för att försöka ge de olika alternativmetoderna en vetenskaplig grund att stå på – evidens, trots alla Osherpengar.

Men vad har de gjort då?

Läser man på Oshercentrets hemsidan får man veta att det forskas mest om smärta, placebo, sömnbesvär, och nocebo. De har också gjort en studie på akupunktur, som mynnar ut i någon slags bortförklaring att det kanske bara handlar om en förväntanseffekt. De undersöker också bland annat fettvävens roll hos personer som opereras för övervikt, samt ansiktsuttryckets betydelse för kommunikation och att läsa av emotionella tillstånd. Nog så viktiga ämnen kanske, men forskningen på Oshercentret handlar tyvärr väldigt litet om alternativmedin.

Det är många med mig, som undrar om Barbro Osher vet att hennes donerade pengar inte används till det de är tänkta för.

Marina Szöges

Oshercentrets hemsida: Forskningsprojekt

Läs mer: Boken Salvekvick och kvacksalveri – Halloween Science

 

29 KOMMENTARER

 1. På Oshercentret har de ansvariga definitivt missförstått sitt uppdrag. De fonderade medlen som centret har erhållit används inte så som de är tänkta att användas. Oshercentret är en del av ”Karolinska”. Är det möjligen så att landstinget (SLL) och Karolinska universitetet påverkar Oshercentrets fokus?

 2. Att skänka pengar till Karolinska institutet för forskning om alternativmedicin, i tron att pengarna ska användas på rätt sätt, är i tänkbar jämförelse ungefär det samma som att ge små barn en stor godispåse där de ska forska om godisets negativa påverkan på kroppen.

  Nu har de med Martin Ingvar i spetsen lyckats försnilla 43 miljoner kronor och omvandla dem till en gigantisk reklamkampanj mot alternativmedicin. Tyvärr men det går inte att skänka bort pengar till ett ställe för forskning om alternativmedicin där de redan på förhand har en inställning till den som är entydigt negativ och inte kan ge en objektiv bild. De är överhuvudtaget inte alls intresserade av att bygga några broar, det vore att riskera hela läkemedelsindustrins imperium när alla positiva studier om alternativmedicin skulle komma fram och det är något de aldrig någonsin skulle sätta på spel.

  Människan kommer i framtiden att stå inför ett val, skolmedicin eller alternativmedicin. Det kommer aldrig, så länge som läkemedelsindustrin står bakom och styr och ställer, byggas några broar mellan dem då hälsa och välmående inte alls är prioriterat utan där allt bara handlar om att göra gigantiska vinster. Allt döljs bakom fina fasader smyckade av orden ”metoder med vetenskaplig evidensbaserad forskning” där det tyvärr allt som oftast inte överhuvudtaget finns någon likhet med verkligheten.

  Vi inom alternativmedicin, och de vi behandlar, vet att våra metoder och terapier fungerar för att folk blir friska av dem. Vi använder oss av verkligheten för att påvisa resultat av behandlingarna, verkligheten kan ingen påvisa är falsk eller osann. Fallstudier med verklighetsbaserade fakta borde ju rimligtvis vara det allra viktigaste att ta fasta på istället för vetenskaplig forskning som långt ifrån alltid visar verkligheten.

  Samhället idag har tagit oss långt ifrån naturen, vilket har skapat betydligt sämre hälsa, det är byggt på förhoppningen att folk enkelt och snabbt ska kunna bli friska av att stoppa i sig kemiska piller. Tyvärr men det går inte hur gärna folk än vill, det finns inga naturlagar som stödjer det och det är även an av anledningarna till att evolutionen kan fortskrida.

  TIME TO GO BACK TO THE NATURE?!

  • Håller med fullständigt, boken ”från Salvekvick till kvacksalveri”, borde kallas Salvekvack till kvicksalveri pga förordsförfattarnas allians till läkemedelsbolagen, nu kommer ju alltid sanningen fram och de nya teknikerna med facebook och twitter med den rätta sanningen! Den nya revolutionen!
   Inom alternativ medicinen går man till orsaken inte symtombehandling med livslång prenumeration av mediciner! Har man huvudvärk har man knappast brist på tex ”Ipren”

 3. Att lura människor är något som går igen hela tiden inom skolmedicinen och forskningen kring den. Läkare och forskare är en överskattad yrkesgrupp som får människor att tro på rena lögner. Jag tror inte att de på Oshercentret har missförstått sitt uppdrag utan de är helt medvetna om vad de håller på med. Jag tror inte heller att det är landstinget eller Karolinska institutet som påverkar Oshercentret det behöver de inte utan de kan bara sitta lugnt och se på när man misskrediterar alternativa behandlingsformer. Den stora majoriteten av läkare och forskare inom medicinen vill inte se alternativa behandlingsformer inom sjukvården och de gör allt för att få bort den. Nej läkare och forskare inom medicinen är ingenting att lita på utan dem får man se till att hålla på avstånd liksom man inte vill ha en skorpion i närheten som hugger en i ryggen när man minst anar det.

 4. Notera att deras missbruk av pengar öronmärkta för alternativmedicinsk forskning är värre än så. Därför att boken Salvekvick och kvacksalveri är skriven av Edzard Ernsts och bygger på hans forskning. En forskning som enligt Robert Hahn bör ifrågasättas, eftersom Ernst på luddiga grunder har gallrat bort 95 – 99 % av allt forskningsmaterial innan han gör sina konklusioner. Hahn skriver ”Artiklar av Edzard Ernst bör generellt sett lämnas utan avseende. Han har så uppenbart partisk att det han skriver inte är tillförlitligt”.
  Hur kan välkända forskare som Martin Ingvars och Mats Lekander missa den dåliga forskningskvalitet som Ernst har på sina studier? Det finns inget annat svar än att de inte bryr sig om det därför att hans budskap gagnar deras syften, vilket är att få pengarna till sin egen forskning.
  Vad kallar man sådana handlingar?
  Bedrägeri? Förskingring? Kanske det inte går så långt, men de hamnar på samma oetiska nivå som Edzard Ernsts själv.
  Är det verkligen sådana personer forsknings Sverige vill ha i sin ledning ?

 5. Ja det som de har gjort är, i alla fall enligt mig, bedrägeri och förskingring på högsta nivå. Det är ingenting annat än ett enormt svek mot Filantropen Barbro Osher som skänkt hela summan samt hela svenska folket eftersom pengarna ska gagna forskning för människors hälsa och väl med alternativmedicinska metoder men nu istället har hamnat i gapet på läkemedelsindustrin som sväljer dem med hull och hår.

  Hade samma skandal drabbat vår kår så hade det blivit enorma påföljder med säkert både stora viten, återbetalningsskyldighet och dryga fängelsestraff.

  Korruptionen fortgår mitt framför våra ögon och ”den lilla människan” får betala med sin hälsa, allt som de gör syftar enbart på att tjäna pengar. Det är viktigt att sådana här skandaler sprids så mycket som möjligt så folk kanske tills slut börjar förstå vad som händer.

  Jag hoppas innerligt att ingen mer människa, organisation, företag el. dylikt någonsin mer kommer skänka en enda krona till sådana institutioner!

  Att försöka sätta igång en rättsprocess mot dem är bara att glömma då korruptionen är alldeles för långt gången i detta land, man skulle ju kunna tro att i vårt land händer inte sånt här men det är just det som det gör mitt framför våra ögon.

  Det är kanske dags att vi börjar organisera oss mot denna kriminalitet som hotar både folkhälsan och hela vår bransch?

 6. Bra artikel Marina! Nu undrar jag om ekonomin i Oshercentret på KI är allmän handling eller inte, någon som vet? Om det handlar om en donation måste rimligen pengarna ner till varje krona redovisas, eller hur? Jag och några andra har för övrigt mailat Osher foundadtion i USA och frågat om de vet vad pengarna används till, inget svar ännu.

  Fråga ni också. Utöva en vänlig påtryckning. De på centret i USA som gav pengarna måste rimligen ha intresse av att veta vad som händer med pengarna.

  http://www.osherfoundation.org/index.php?foundation

  http://www.osher.ucsf.edu/about/contact.html

  • Allmän handling:
   Som arkivarie vet jag att Karolinska institutet, som är en statlig myndighet, lyder under offentlighetslagstiftningen och arkivlagen. Osherinstitutet som är en del av KI, ska kunna redovisa både sin ekonomi och sitt diarium och sina ärenden. Det betyder inte att alltsammans är offentligt. Vi har ju också Offentlighets- och sekretesslagen, men det är värt att undersöka t ex deras ekonomisk rapportering.

 7. Var har den svenska herderligheten tagit vägen.
  Andra länder oroas över ungdomars ökade sjuklighet. Ryska strålskyddsmyndigheten rekommenderar att unga under 18 år inte skall använda mobiler för att forskningen visat att sjukdomar ökat katastrofalt bland unga senaste åren.
  Sverige däremot presenterar forskning som visar att medelåldern stadigt ökar, så att våra unga kan räkna med en medelålder på över 100 år.
  I Sverige klassas oro för hälsan för att vara nervösa problem, istället hyllas dumdristighet.
  Sverige missbrukar forskning som en flummig drog.

 8. Det existerar ingen ärlighet inom skolmedicin och läkemedelsindustrin, allting där handlar tyvärr bara om pengar, människors hälsa tas ingen hänsyn till.

  Det enda man kan göra är att öka medvetenheten hos människor så de själva tar ansvar för sina liv och sin hälsa. Att överlämna hälsan i läkemedelsindustrins händer är detsamma som att vandra en långsam väg mot undergång.

 9. Jätte bra att det här belyses. Verkligen en skandal att dessa pengar går till de egna ansvariga forskarnas intressen och deras egen forskning. Varför tillsattes en sån person som Martin Ingvar på en sån post kan man verkligen fråga sig? Hur tänkte man när syftet var att utvärdera alternativmedicinska behandlingar och ”bygga broar” och så väljs en person som ansvarig (som redan sagts här) som redan tagit ställning MOT alternativ medicin och bara driver sin tes att all läkning är en effekt av placebo i de fallen där alternativa metoder visar sig verksamma. Man häpnar! Istället skulle man vilja se en utveckling av forskningen kring olika behandlingsmetoder där man frångår den ensidiga linjära forskningsmetoden som bara tittar på enkla samband, hur om A påverkar B vilket inte alls är hur vi som organismer fungerar. Det skulle behövas andra metoder där man kan studera mer komplicerade samband där A,B,C, och D mfl faktorer interagerar med varandra, mer likt hur det ser ut i ”verkligheten”! Och det är just så många alternativa metoder fungerar, man försöker ta hänsyn till att vi människor är påverkade av ett antal yttre och inre faktorer som alla samspelar och att psyke och soma är delar av en större helhet.

  Nu när det finns så mycket stöd inom ramen för den medicinska forskningen att stress är en faktor vid (alla?) väldigt många av våra vanliga sjukdomstillstånd, så fattar jag inte att man inte satsar mer på forskning som tittar på flera faktorer och mer komplicerade samband än att försöka hitta en substans som ska bota varje sjukdomstillstånd? Det är ju bevisligen inte en riktig bild av hur det ser ut i den sk. verkligheten.

  • Bra förslag!
   Sjukvården behandlar exempelvis stresspådrag på binjurar med cortison och ger lyckopiller när sköldkörteln belastas av miljögifter så att den sviktar med låg ämnesomsättning.
   Om läkare hade mer kunskaper om stresskällor och stressfysiologi skulle patienter långsiktigt kunna läkas med stora fördelar både på individnivå och för sjukvårdsekonomi. Som det fungerar nu läggs huvudansvaret för folkhälsoarbetet på alternativmedicinen, vilket bara de de som har råd och kunskap får nytta av.
   Låt Sverige komma ut ur läkemedelsindustrins fängelse så att vi hänger med i utvecklingen och våra läkare får högre kompetens.

 10. Det är rätt lustigt hur en person som Martin Ingvar, som knappt kan stava till ordet alternativmedicin, kan bli utnämnd till professor i integrativ medicin. Det bevisar återigen att det inte är något annat än ren korruption som pågår mitt framför näsan på oss vanliga medborgare.

  Han är ju tillsammans med de övriga där en av de största motståndarna till alternativmedicin och gör allt i sin makt för att svartmåla den. Det måste vara en av vår tids största skandaler och ett av de största slöserierna med skattepengar! Det är ju inga småsummor direkt som vår sjukvårdsapparat kostar årligen…och de blir ju inte heller mindre för varje år…

  Varför reagerar inte fler? Det borde göras protestlistor med namnunderskrifter, då har bollen i alla fall kommit i rullning…

 11. Janne:
  Hoppas den tanken sprids och att många inser vad man tycker är det bästa för oss. Mota bort negativa tankar och ge möjlighet till det positiva. Följ den intiution som Barbro Osher hade.

  • Du har rätt Ruben i det du menar att det är viktigt att fokusera på det positiva och mota bort negativa tankar. Det jag menar är att Oshercentret, som det ser ut nu och som det styrs, är långt ifrån positivt för människors bästa och därför uppmanar jag till protest mot dem.

   De har ju trots allt försnillat bortåt 43 miljoner kronor och det tycker inte jag är något positivt! Man måste även kunna kritisera för att få balans.

 12. När KI fick pengarna kontaktade jag dem glad och föreslog att erfarna terapeuter från olika discipliner (inkl. jag) skulle vara med och göra det här till någonting bra. Som svar fick jag att det bara skulle vara läkare/vetenskapsmän som skulle stå för alla undersökningar, osv och att mycket inom alternativ medicin redan var beprövat och definierat som humbug. Sist på deras lista (och den var lång) stod homeopati som den fula ankan som den alltid verkar vara här i Sverige. Efter svaret kontaktade jag hon som donerade pengarna och ville berätta att det kanske inte är en bra ide att utan krav ge KI så mycket pengar, som de kanske/troligen inte kommer att använda på rätt sätt. Hon hade fullt förtroende för KI sa hon och det var det. I alla fall har några på KI blivit rikare och ännu mer arroganta.

 13. Har samma uppfattning som Janne.
  Det är så mycketskumt medvacinering av livmodercanser, statinerna mot kolestrolet, svininfluensa m.m.
  Allt dett är ju bara en stor affär för läkemedelsindustrin.

 14. Citerar från Osher-hemsidan under beskrivningen av Martin Ingvar.
  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2092&a=4386&l=sv

  ”Vid Osher Centrum har påvisats att många komplementära terapier vilar på placebomekanismer som kan påvisas både i nervsystemet och immunsystemet och systemen i samverkan. Ett bra exempel är att smärtregleringen i fibromyalgi har nedsatt kapacitet och att den nedsättningen samvarierar med en minskad aktivitet i hjärnans system för nedåtstigande smärtreglering.”

  Mao, det man lyfter fram som man har ”lyckats med” i sin forskning är att avfärda alternativbehandlingar som placebo…

 15. Många av dessa terapier, bla annat homeopati fungerar mycket bra även på djur och små barn.
  Vi som har varit utbildare i dessa ämnen, har naturligtvis istruerat våra blivande djurterapeuter att läsa högt om ”placeboeffekten” för djuren, så de skall veta hur att bete sig.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.