Varför tog DN bort Sara Boos debattartikel om vaccin?

9
796
Ville DN undvika en fri debatt om tvångsvaccinering?

Sara Boos vaccinartikel (1)På morgonen den 7/1 publicerades en debattartikel som ifrågasatte nyttan med vaccin. ”Sara Boo: Våra barn ska inte tvångsvaccineras”. Efter bara några timmar tog DN av någon anledning bort artikeln.

Varför tog DN bort artikeln? Var det för att Sara Boo gav sig på en helig ko, eller var orsaken något helt annat? Vem eller vilka var det som påverkade DN? Och hur mår egentligen debattklimatet i Sverige, när debattartiklar så lättvindigt, kan försvinna, från den ena timmen till den andra?

89% röstade för tvångsvaccinering 

Vidare bör tilläggas att frågan på slutet av artikeln, där man kunde rösta ”håller med/håller inte med” var väldigt luddigt ställd. Inte helt lätt att veta hur man skulle rösta för att rösta rätt. Och faktum är att nästan 90% röstade ja, till att ta bort föräldrarnas rätt, trots risken för biverkningar, att själv bestämma om deras barn ska vaccineras eller inte.

Vi behöver en fri debatt om nyttan eller inte nyttan med vaccin. En fri debatt där fakta läggs på bordet och där även den dolda viljan (illviljan) om obligatorisk=tvångs-vaccinering granskas.

En berättigad fråga: Varför tog DN bort debattartikeln, och varför vill de lägga locket på och förhindra en välbehövlig diskussion om vaccin?

Här nedan artikeln som är undertecknad av flera tunga namn. Och längst ner finns också en skärmdump som visar resultatet från röstningen. En röstning som alltså bara varade i några timmar.

Våra barn ska inte tvångsvaccineras

I en motion till riksdagen föreslår Sofia Arkelsten (M) att det allmänna vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt.  Vi anser att det måste vara upp till föräldrarna att bestämma om man vill utsätta sitt barn för riskerna som vaccinering faktiskt medför. Källa: Riksdagen Motion 2015/16:430

Argumentet för att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram handlar ofta om att de som väljer bort vaccinet utsätter andra för fara när de inte är med och motverkar förebyggande mot smitta.

Men var är de vetenskapliga bevisen för att de som tackar nej till vaccin utsätter sina barn för fara? Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccin inte leder till onödiga iatrogena sjukdomar? Var är de långsiktiga studierna som bevisar vacciners säkerhet? Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccinerade är friskare och har bättre hälsa än ovaccinerade? Var är de vetenskapliga bevisen för att ovaccinerade utsätter vaccinerade för fara? Och skulle det inte finnas sådana vetenskapliga bevis så faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

Socialstyrelsen skriver själva att ”vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte är utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Detta gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.” Källa: Vaccination av barn DET SVENSKA VACCINATIONSPROGRAMMET En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal – av socialstyrelsen

Så, trots att vacciner inte har genomgått korrekta vetenskapliga prövningar så tas det för givet att det skulle vara vetenskapligt bevisat att vacciner skulle vara säkra och effektiva. Inga läkemedel är utan biverkningar och detta gäller således även vaccin.

I en studie från 1991, publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine kom man fram till det spontana rapporteringssystemet missade upp till 98 procent av biverkningarna. I en annan rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA kom forskarna fram till slutsatsen att endast omkring 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket). Källa: Under-reporting of adverse drug reactions: a systematic review – Drug safety 2006;29(5):385-96

I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, så var vacciner den vanligaste typen av läkemedel som rapporterades och utgjorde 42,15 procent av alla de anmälningar som gjordes och med så allvarliga reaktioner som anafylaktisk chock och dödsfall. Här beskrivs även att biverkningar är en av de största orsakerna till sjukdom och dödsfall i många länder. Källa:Adverse Drug Reactions of Spontaneous Reports in Shanghai Pediatric Population -PLoS One. 2014; 9(2): e89829

Det finns många exempel på smittspridning trots hög vaccinationstäckning. Det är dags att inse det faktum att vaccin inte är så effektiva som man från början har trott. Vacciner ges till hela folkgrupper i syfte att skydda ett fåtal människor och det är dags att ställa sig frågan om det är etiskt försvarbart att riskera hela folkgruppers hälsa till förmån för ett fåtal människor, dessutom med tveksam bevisföring.

Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering. Epidemier i skolor med 99 procents vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats. På en drabbad gymnasieskola visade en översyn av patientjournalerna att samtliga av de 411 elever hade dokumentation av en dos med vaccination mot mässling, helt i enlighet med Illinois lag. Flera elever insjuknade vilket visar att sjukdomen kan uppkomma i populationer trots 100 procents vaccinationstäckning . Källa: Measles Outbreak among Vaccinated High School Students: Illinois – CDC

Våra spädbarn, det ömtåligaste som vi har, som inte ens har hunnit utveckla något bra immunförsvar får 21 vacciner (vissa vacciner är koncentrerade till en och samma spruta) under loppet av 18 månader, i det svenska barnvaccinationsprogrammet. En del barn – de som har ännu sämre immunförsvar än normalt kan få upp till 27 vacciner under samma tidsperiod. Detta motsvarar att en vuxen individ får omkring 200 vacciner under samma tidsperiod om man räknar läkemedel per kg kroppsvikt. Vågar Sofia Arkelsten och andra med tvångsvaccineringstankar tänka sig att genomgå en så pass aggressiv vaccinationsperiod innan de uttalar sig?

Källa:Barnvaccinationsprogrammet (BVP) http://www.barnvaccin.nu/bvc-programmet.aspx

Utifrån de mänskliga rättigheterna, är sådana politiska tilltag som att tvångsvaccinera människor ett påtvingat straff och som rättsligt kan rubriceras som överlagt mordförsök samt försök till vållande till kroppsskada eftersom vi vet att vaccinering med säkerhet leder till allvarliga individskador, sjukdomstillstånd och dödsfall för en del individer. Det måste stå var och en fritt att välja om man skall utsätta sig själv och/eller sina barn för sådana uppenbara risker. Vi kan inte i ett humant demokratiskt samhälle med tvångstaktik och berått mod offra vissa barn.  Källa: Artikel 2, 7,8,17 och 18 i  EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Scott Tips, President National Health Federation
Sara Boo, Ordförande National Health Federation Sweden
Marina Ahlm, Sekreterare NHF Sweden, medarbetare Vaccin.me
Linda Karlström redaktör Vaccin.me
Michael Zazzio, Medicinsk forskare samt ordförande föreningen SARA

Skärmavbild 2016-01-07 kl. 12.04.26 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Szöges

9 KOMMENTARER

 1. ”Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering.”

  Jag hittar massa information som motstrider detta påstående och att mässlingen har gått ner med upp till 80% tack vare vacciner.
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

  I studien som du länkar till så står det även att ”The attack rates indicated that the greatest transmission occurred within the same grade as the index patient (Student A). This finding suggested a cohort effect, such as a faulty vaccine lot or particular provider, but none was found. Although detailed vaccine information was not available from providers of vaccine, there were several different providers who served these patients, and patients had not been vaccinated during a common time.” Vilket betyder att de inte har haft tillräckligt med information för att kunna dra några säkra slutsatser.

  Sen enligt min ovanstående länk så står det att ” about 15% of vaccinated children fail to develop immunity from the first dose.” Så skulle dessa barn i USA behövt en dos till.

  • Hej, Daniel.

   Jag kan inte se att det faktablad du hänvisar till stärker argumenten för att man skall vaccinera sig. På vilket sätt gör faktabladet det, anser du?

   Vänligen

   Per

 2. Man kan tydligen sluta läsa tidningar, de är köpta av annonsörer och starka grupper som t.ex. läkemedelsindustrin. Det verkar vara nätet som gäller, men även här måste man sila vad man läser och tar till sig. Den dag det blir tvångsvaccinering emigrerar jag.

 3. Jag vill poängtera att anledningen till att jag publicerade Sara Boos debattartikel på DH är att DN tog bort den. Så egentligen handlar den här artikeln snarare om censurering som bedrivs i media, att många åsikter inte får komma fram i ljuset och diskuteras. Och inte så mycket om vaccineringens vara eller icke vara.

  Det var synd att DN tog bort artikeln, för tänk om vi äntligen hade kunnat få en öppen debatt om saker som är viktiga för folket, och inte bara det som är politiskt korrekt, PK.

 4. Hej Peter!
  Eftersom du ändrade ditt inlägg till ungefär + – 0, så tog jag bort det.
  Och du har rätt, rätt ska vara rätt!
  MvH Marina

 5. Hej bästa artikelskribent, webbansvarig,

  En vän av ordning. Det saknas tre bilder på sidan. Förutom de tre skärmavbilderna så saknas även bilden på redaktören till höger om sidan. Sedan är två ord hopskrivna direkt efter ”Socialstyrelsen skriver själva att ”vacciner somutvecklades”…

  Inget märkvärdigt. Skulle dock uppskatta om dessa fyra saker korrigerades innan jag länkar vidare denna sida för andra att läsa.

  Och mycket riktigt. Hela artikeln handlar om varför DN plockade bort detta från deras sida. Varför? Finns det månne en likriktning från chefredaktören eller annan ansvarig som anser att artikeln inte bör publiceras – d.v.s. att ”alla” skall tycka likadant även bland journalister inom DN? Eller var kanske frågan felaktigt ställd i och med att denna tvivel om vaccinets nytta och onytta är ingen bra sak att tvivla om och därmed kan få allmänheten (du och jag) att också börja tvivla – kedjereaktioner och andra ifrågasättanden kan börja att växa?

  Att öppna upp för nya tankebanor är alltid nyttigt för ett friskt samhälle där allas tankar och frågar skall få komma fram (Voltaire lär ha sagt ungefär följande: även om jag kanske inte delar din åsikt skall jag kämpa med näbbar och klor för din rätt att framföra den) och där inte majoritetens röst eller de som ”skriker” högst skall få ”rätt” i en ”klassrum” genom att tysta ned de ”små” och möjligen annorlunda synsätten att se på saker och ting kan aldrig bestämmas av MAJORITETEN (tänk på att sanningen kan aldrig få styras av flest röster/tyckanden som tycker si eller så eller att det som är mer sant än falskt styres likaså av majoriteten ([också fel] – vi skall undvika absolutifiering d.v.s. 100% rätt eller 100% fel, för det finns grader/skalor i allt – är mer viktigare att eftersträva för att söka få en bredd i ett visst ämne och söka se dess kopplingar med andra tankar än att försöka snäva av för mycket i absoluta termer och förenkla verkligheten till någonting begränsat, litet och isolerat från livet och dess gemenskap [ty mycket hänger ihop med flera andra områden]) OCH det kan så vara att en mindre grupp har mer rätt än en större grupp i en viss sak. Det är så lätt att hamna i olika läger, s.k. ”ingrupper” och ”utgrupper” där ingruppen är den rådande uppfattningen som delas av ”offentligenheten” d.v.s. den rådande allmänna opinionen/konsensus (opinion = som några få ”ledande” auktoriteter skapat en bild /uppfattning för allmänheten/för de många så att man inte behöver tänka själv [kanske orkar man inte tänka själv eller så tänker man sällan efter själv utan bara följer med som en död fisk med strömmen – det är bara att ställa sig själv den frågan?] utan bara säga efter de ”som tror sig veta bäst” och konsensus = gemensam samsyn för tillfället) som ”ledande” tidningar, vetenskaper och andra auktoriteter ropar efter – ”det vet ju alla” som är ”insatta” i ämnet/ämnena. Då får vi inte glömma bort att det finns flera led i det här som jag försöker påvisa hur det ena antagandet efter det andra ”stärker” det ena antagna påståendet efter det andra. Det är så lätt att hamna vilse här om man inte verkligen söker efter klarhet i att vilja förstå och se det hela i alla enskilda fallen, ty allmän generalisering ”förstoppar” vårt fria tänkande.).

  Det är just frågorna som formar våra nya sätt att börja tänka om saker och ting som är det viktigaste – eftersom en eller flera frågor tyder på att vederbörande har tänkt till. Sedan om frågorna/tankarna nu inte skulle vara tillräckligt genomtänkta så låt då den öppna debatten med sakligt innehåll låta ha sin sunda gång och ”motbevisa” upphovskvinnan/mannen – det finns ju då ingen fara med att ta en debatt och en saklig diskussionen om det ena eller andra ämnet om frågan skulle vara något ”trångsynt” ställt. Alla har vi att vinna av en öppen debatt. Ibland kan en artikelskribent ha missat vissa saker i sina resonemang. Är det inte då tacksamt att någon/några annan/andra upplyser detta för att få ett mer djupare och bredare diskussion i saken? Det viktiga är ju ändå inte vem som säger vad utan vad det är som sägs (ingen stolthet i vem som har rätt eller fel eller mer eller mindre rätt eller fel)! Innehållet/saken kommer i fokus, inte personen så varför då vara ”rädd” för att ha ”fel”. Borde inte törsten efter kunskapen och det mer sanna vara det drivande motivet för att försöka förstå dels det allmänna och därmed också det enskilda som hänger ihop med det allmänna såsom på Sokrates tid?

  Det stora konsten eller skickligheten ligger ändå i att få t.o.m. tonåringar och barn att förstå vad man pratar om. Det är så lätt att ta till svåra ord som det inte går att egentligen förstå sig på såsom ”skitgott”, ”vinstvarning” eller ”fredsbevarande styrkor”. Det ligger i dessa exemplifierade begrepp ett förr och emot i samma ord – motsägelsefullt helt enkelt. Låt oss samtidigt städa i vårt vokabulär och gå igenom vad vi menar med varje begrepp och ord, för det är så lätt att missförstå varandra när vi tar för givet att alla förstår vad varenda ord egentligen betyder. Det märker vi snabbt när det inte finns förståelse i vissa sammanhang. Då behöver vi backa ett eller flera steg för att utröna om vi verkligen menar samma sak med varje enskilt begrepp såsom exempelvis ”vaccin”.

  Är vaccin ett naturligt sätt att få i sig genom att spruta med en nål genom huden flera olika ämnen in i vår kropp och vårt system (som vi då också får gå igenom vad de innehåller och vad de i sin naturliga tillstånd har för effekt samt vad de har för graderad skada/nytta när de blandas i de doser de görs såsom exempelvis en form av kvicksilverförening som finns i svininfluensavaccinet, Pandemrix)? Sedan får vi fråga oss de frågor artikelskribenten har ställt. Åter igen – det är frågorna som har sin tyngd och de svar som då försöks bibringa klarhet i. Vi vill ju alla förstå saker och ting bättre! Inte vill vi väl förvirra saker och ting till det obegripliga grad så att inte ens ett barn kan förstå det hela?

  • Hej Esa!
   Är det alltså mitt foto du vill ska finnas högst upp? Ja kanske det ser bäst ut att ha det där och inte låta det glida ned.

   Men vad menar du med tre skärmdumpar? Jag har några till, de mellan den första och sista. Menar du att du vill att jag lägger ut dem också? Kan jag väl göra om du vill, men det är alltså det du menar?

   Har särat på orden i artikeln. Noterat också ditt andra inlägg.
   MvH Marina

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.