Landstingspolitiker vill införa alternativmedicin i vården

19
814

MP-politikern och sjuksköterskan Gun Moss Bjerling vill inför alternativmedicin i Södra Älvsborgs landsting. -Miljöpartiet har alltid varit öppen för alternativmedicin, säger hon.

Samtidigt är Gun Moss sjukvårdspolitiker MP:s representant i primär-vårdstyrelsen i Södra Älvsborg och vill gärna att healing införs i den traditionella vården. Själv praktiserar hon reiki-healing.

Gun Moss säger -Jag ser ingen motsättning mellan komplementärmedicinen och den traditionella sjukvården, om det finns forskning och beprövad erfarenhet som visar att metoden är effektiv och riskfri.

Men socialstyrelsen är kritisk – Om man på något sätt behandlar någon annans hälsotillstånd och man har legitimation, så är man hälso- och sjukvårdspersonal och ska utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, menar Pernilla Ek. Vidare säger hon -Som legitimerad sjuksköterska får man inte ägna sig åt healing, legitimationen kan dras in. Läs mer

Marina Szöges: Ibland är det intressant att titta på företeelser, från ett annat perspektiv och det har jag gjort med Pernilla Eks påstående ”Som legitimerad sjuksköterska får man inte ägna sig åt healing” Ordet healing betyder helande på svenska.

Med andra ord, om vi byter ut det engelska ordet healing mot det svenska ordet helande säger Pernilla Ek på socialstyrelsen; ”Legitimerad sjuksköterska får inte ägna sig åt helande”

Meningens betydelse blir litet annorlunda, när man använder det svenska ordet, helande. (Meningen klingar konstigt och det låter nästan som om socialstyrelsen anser att legitimerad sjuksköterska inte bör ägna sig åt hälsovård)

Och då genast, dyker frågor upp som jag skulle vilja ställa till socialstyrelsen; Om sjuksköterskor inte får hela människor, vad får de då göra? Och läkarna? får de inte heller hela folk? Hur ska legitimerad vårdpersonal överhuvudtaget kunna göra ett bra jobb, om de inte får hela. Inga benbrott spjälkas, inga sår sys. Legitimerad tandläkare får inte laga hål i tänderna och legitimerad sjukgymnast måste vara noga med, att hålla händerna borta från patienten under behandlingens gång, för annars finns det risk att hon gör patienten helare dvs friskare.

Andra länder tillåter healing på sjukhus

Roberta Brown använder helande beröring, på en av sina patienter, för att hjälpa henne tillfriskna

På Greenwich sjukhus England har patienterna möjlighet att få helande beröring, en form av energiterapi, på kirurgen, förlossningen och onkologen.

– Helande beröring är en helhetssyn på healing, säger Roberta Brown Bruno, massageterapeut och legitimerad sjuksköterska Läs mer

19 KOMMENTARER

 1. Detta vore någonting för alla landsting att ta efter, tänk vad mycket pengar de skulle spara och så mycket onödigt lidande folk skulle slippa.

  • 1938 propagerade Rudolf Tischner för en ”helhetsmedicin” och kräver: ”Man måste göra homeopatin överflödig och förintar den genom att införliva den i skolmedicinen”. Redan då visste man att om man slå ihop homeopati och skolmedicin så innebär det homeopatins säkra död. Citatet är hämtat ur AHZ 189 (1941), sida 154.

   • Jag tror också att det skulle bli homeopatins säkra död om man införlivar den med skolmedicinen. Enligt min mening så vore det bäst om homeopaterna arbetar för sig och skolmedicinen för sig.

 2. Så länge Lagen säger vad socialstyrelsen säger, så KAN det inte bli någon ändring. Hälso o sjukvårds lagen måste ändras först. Om man antar att man imorgon skulle vetenskapligt upptäcka att homeopati är världens bästa terapi. Då skulle det enligt gällande lag bara vara legitimerad personal som fick utöva homeopati. Hur många homeopater har en svensk leg. ?

 3. Håller med att om homeopatin blir erkänd finns risk att homeopaterna förlorar homeopatin. Men jag anser att homeopatin ska komma in i sjukvården. Jag anser också att homeopaterna borde få legitimation.

  Alltså det är viktigt att så många sjuka som möjligt får tillgång till homeopatiska läkemedel så därför bör homeopatin praktiseras både på sjukhus, vårdcentraler och i homeopaters praktiker.

  Ge mig gärna svar på tal, vad ni tycker angående att homeopater borde legitimeras. Har jag fel eller har jag rätt, tycker ni?

 4. Jag tycker också att Homeopater bör legitimeras men om homeopatin införlivas på lasarett, vårdcentraler o.d. är nog risken stor att homeopaterna förlorar homeopatin. Visst skulle den behövas där men då vore risken stor att den skulle börja utövas av folk som inte har kunskaper. Ska den användas där måste det ske av välutbildade homeopater.
  Det bästa vore om folk kunde remitteras till alternativa praktiker och där få vård istället.

  • Håller med Janna. För att sjukvårdspersonal ska få praktisera homeopati måste de vara utbildade homeopater, annars blir det svårt. Även de skall ha en rejäl utbildning. Det ska gälla bägge parter; homeopater ska ha tillräckliga medicinska kunskaper. Läkaren som har medicinska kunskaper skall för att få kalla sig homeopat ha tillräckliga kunskaper i homeopati. (Annars blir det som Edzard Ernst som anser sig vara homeopat och upptäckte att homeopati inte fungerar. Den mest troliga anledning till det var nog att Ernst var en mycket dålig homeopat, för han hade inte utbildat sig tillräckligt)

   Eftersom skolmedicinen och homeopatin tänker så olika håller jag samtidigt med Ronny. Och det är ju den vägen vi går i Sverige, i alla fall har det varit så hittills.

   Och Gert gubben du citerade menar han att det var bra att ta in homeopatin in i sjukvården och sedan skulle den försvinna för ingen läkare vill använda den?

   • ”Gubben” Richard Tischner (1879-1961) var ögonläkare, ockultist och författare. Han skrev en hel del och hans mest kända verk är en Hahnemann- biografi. Tillsammans med Erich Haehl och Wapler, två bekännande nationalsocialister försökte han att inkorporera homeopatin i skolmedicinen och därmed likvidera den. Bland annat förde detta med sig att det utvecklades en så kallad ”naturvetenskapligt kritisk riktning” inom homeopatin. Först genom bland andra Pierre Schmidt kunde den genuina homeopatin vinna fotfäste igen. Här på kontinenten tog detta 50 år. Homeopatins historia har många gånger visat oss att – för homeopatins självhävdelse – behövs det ett GEMENSAMT FUNDAMENT och inte olika stilriktningar. För närvarande existerar inte något sådant fundament i Sverige. Det finns nämligen ingen enhetlig utbildning. Vem skall i så fall ”legitimera” homeopaterna?

    • Jag tror att det kommer att bli svårt att skapa ett gemensamt fundament för alla homeopater. När man talar om homeopati så accepterar inte vissa personer de olika vägar som homeopatin har tagit under årens lopp. Ska det finnas någon som helst chans att skapa ett gemensamt fundament inom homeopatin så tror då jag att man måste börja acceptera de olika behandlingssätt som finns inom homeopatin och sluta säga ”Det som du sysslar med är inte homeopati eftersom….”. Som jag ser det så måste man samla alla olika behandlingar som utförs med hjälp av preparat som är tillverkade enligt den homeopatiska principen under samma tak för annars så kommer man inte att kunna skapa ett gemensamt fundament. Som jag ser det så måste homeopaterna själva sluta hacka på varandra om vilken behandlingsmetod som är homeopati och vilken behandlingsmetod som inte är homeopati så länge preparaten tillverkas enligt den homeopatiska principen annars så kommer homeopatin aldrig att bli stark i Sverige. Vad som behövs är med andra ord ett förbund som samlar ihop alla i Sverige som sysslar med någon form av homeopati och enar dem så att det blir en stor och stark kraft och inte som nu lite fragment överallt som bråkar sinsemellan.

     • Ronnie, det existerar inga ”preparat som är tillverkade enligt den homeopatiska principen”. I början tillämpade Hahnemann ”Principen Homeopati” med hjälp av materiella doser. Potentieringsförfarandet är en empirisk upptäckt och kan därför aldrig vara ”princip”.

     • Gert E
      Varför kan man inte säga homeopatisk princip?
      Ok homeopati är empirisk men varför skulle det göra att man inte får säga att homeopati är princip?
      Hur är det med likhetsprincipen är det ok att säga så ?

     • Då var vi där igen, hackandet på varandra inom homeopatin tar aldrig slut. Jag skrev princip och trodde att de allra flesta skulle förstå vad jag menade utan att det skulle behövas någon form av bruksanvisning, men det gjorde tydligen inte Gert E. Det kan naturligtvis även vara så att Gert E bara vill gnälla och klaga. Hur som helst så ska jag försöka vara tydligare nästa gång jag skriver något så att även de med dåliga kunskaper om homeopati förstår vad jag menar.

     • Enligt uppslagsboken är en Princip, ett påstående som visat sig allmängiltigt, eller som någon eftersträvar att följa.
      Principer finns inom flera olika vetenskaper.
      Ordet används dels om grundfenomen, som verkligen tycks grundläggande så som ordet utsäger, exempelvis Paulis uteslutningsprincip, dels om samband som kan ges en kortfattad och därmed enkel formulering, exempelvis Arkimedes princip men utan att därför vara grundläggande till sin förklaringsmässiga natur. Den senare typen av samband är ibland empiriskt funna och kan ibland vara mindre exakta än lagar, men både lag och ’princip’ betyder i grunden (i princip!) samma sak.

 5. Marina,
  Vetenskapen homeopati bygger på Simileprincipen, det vill säga sambandet mellan prövningssymptom och patientsymptom. Denna princip ( ”Liknande bör botas med liknande”) upplyftes av Hahnemann till naturlag och är en förutsättning för vår vetenskap. Potentieringsförfarandet däremot är en empirisk upptäckt som gjordes i efterhand, när Hahnemann ville undvika häftiga läkemedelsreaktioner.
  Förresten är Du skyldig mig ett svar på följande fråga: vem skall i så fall legitimera homeopaterna?
  Bästa hälsningar

  • Hej Gert!
   Jag svarar på din fråga först, och mitt svar blir: Just nu finns det inget klimat för legitimering av homeopater. Men det kan bli föränringar. Ingenting består för evigt, inte ens ”vetenskapens” misskrediterande av homeopatin.

   Similieprincipen borde kunna översättas till likkhetsprincipen eller kanske snarare liknandeprincipen. Och potentieringen är en empirisk kunskap, alltså kunskap man fått via experiment, så långt är vi överens.

   Men borde inte potentieringen också innehålla naturlagar fast på en annan nivå än de naturlagar vi känner till idag? Allt är lag, för om det inte skulle finnas naturlagar även vid potentiering så skulle man inte kunna lita på att skakning och spädning av koksalt blir nat-m. Skulle slumpen råda skulle det kunna bli vad som hellst. Men nu vet vi att det blir nat-m och ingenting annat, och det är ju också erfarenheter man gjort via experiment.

 6. Jag har alltid haft den uppfattningen att skolmedicinen och Homeopatin aldrig kan samverka inom sjukvården. Kanske kan de mötas halvvägs via utbildningarna, läkarstudenter gör praktik hos en homeopat och tvärt om. Detta för att lära av varandra och inte motarbeta varandra, allt för patienternas bästa. skolmedicinen har ett så totalt naturmedicinskt icke-tänkande som ju alltid finns hos en homeopat. bara detta med ”lika botar lika” eller ”bota alltid så lindrigt och skonsamt som möjligt”. Jag vill rikta en uppmaning till alla Homeopater – ”Se om ditt eget hus först, innan du slänger några blickar till grannens”. Lite amatörmässigt kanske, men det fungerar för mig och mina patienter.

  • Kjell G Holmsten, jag håller med att skolmedicinen och homeopatin har svårt att samverka och dessutom har de också helt olika syn på sjukdomssymptom. Och det optimalt bästa är att vi lär oss av varandra.

   Men vad menar du med att se om sitt hus först. Vad är det homeopater bör göra, ”innan de slänger blickarna till grannen”?

 7. Homeopaten måste stärka sina band till de behövande. Homeopatin är det enda botemedel som i längden fungerar. Skolmedicinen tar långsamt ihjäl sina patienter med Kvicksilver, arsenik och andra giftiga droger i allt för höga doser. Så har det varit sedan skolmedicinen blev den statliga och industriella sanna ”vetenskapen”. Jag rekomenderar alltid mina patienter ”vill du blir frisk håll dig undan doktor och ät hellre ett äple om dagen eller gå till en naturterapeut med erfarenhet”. Akutvården och viss operativ sjukvård är förstås undantagen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.