Dags lyfta fram det geniala med klassisk homeopati!

1
956
 .
debattskrift_omslaget (1)
– Den homeopatiska behandlingsmetoden jobbar på ett helt annat sätt än den vanliga vården – och bör bedömas i sin helhet utifrån sin effektivitet och sina resultat!” Det säger vetenskapsjournalisten Margot Granvik, aktuell med en debattskrift som argumenterar för att klassisk homeopati är den framtida medicinen.

– Vi behöver ett nytt sätt att se på hälsa och sjukdom! Därför måste vi analysera vad den homeopatiska läkekonsten handlar om, och hur den skiljer sig från den skolmedicinska!

– Det blir till exempel väldigt tydligt att studier på hur effektiv homeopati är riskerar att förminska homeopatin genom att de läggs upp enligt skolmedicinens logik och tankelinjer.

KLASSISK HOMEOPATI: Den smarta, effektiva, framtida – och GENIALA – medicinen.

Studier missar resultat

Margot Granvik är vetenskapsjournalist, men också utbildad klassisk homeopat. Hon driver bland annat vetenskapenomhomeopati.se där hon på svenska refererar vetenskapliga studier om homeopati.

– Jag blev med tiden allt mer förbryllad över hur studierna designas, och hur många av dem som redan innan de lämnar forskarens bord är upplagda så att de förminskar den homeopatiska behandlingen. Det blir särskilt tydligt när det gäller klassisk homeopati, som är den ursprungliga homeopatiska behandlingsform som behandlar patienten individuellt; på fysisk, emotionell och mental nivå.

– Det kan till en del bero på att det är skolmedicinska läkare, som i grunden inte förstått den homeopatiska behandlingsmetoden, som utfört studier. De förhåller sig till homeopati som om det vore en klinisk behandling som vilken annan som helst. Läkare blir inskolade i en skolmedicinsk logik och kan ha svårt att släppa det tänket.

– Storheten, genialiteten, i den klassiska homeopatiska behandlingen fångas inte upp! Med den homeopatiska läkekonsten blir en patient behandlad i sin helhet och vid en lyckad och fullföljd behandling fri från en mängd olika besvär. Men studier fokuserar vanligen på ett enda symtom. Patienter med många symtom – de som så ofta finns i homeopatens väntrum – sållas oftast bort redan när deltagare väljs ut till studier.

Utgå ifrån organismens symtom

Enligt Margot Granvik arbetar skolmedicinen och klassisk homeopati enligt två helt olika logiker – tankelinjer.

– Homeopatin utgår ifrån att organismen är klok nog att ge ifrån sig symtom när det uppstår obalans i systemen, oavsett om det sker i det metaboliska, hormonella eller nervsystemet, eller immunsystemet. Alla dessa medverkar till att hålla organismen i balans.

Margot_Granvik (1)Vetenskapsjournalisten Margot Granvik som nyligen har gett ut en debattskrift om klassisk homeopati säger att ”det smarta och geniala med homeopatisk behandling är att den behandlar hela patienten och inte enstaka symtom!

Det är dags att erkänna den klassiska läkekonsten som den kraftfulla behandlingsmetod den är”
.

– Den homeopatiska behandlingen stimulerar en läkeprocess som återskapar balansen.
Vad gör då skolmedicinen, undrar Margot Granvik retoriskt?
– Den fokuserar på enskilda symtom och på att få bort symtomen, till exempel genom att medicinera. Men den arbetar inte för att återställa balansen i grunden.

– Ta ett enkelt exempel som att en person inte kan ta upp kalk. Då ger man kalktabletter. Men om personen inte kan ta upp kalk, blir det ju inte bättre av extra tillskott.

– En homeopatisk behandling arbetar för att organismen åter ska kunna börja ta upp det som behövs ur kosten!

Smartare åtgärda orsak

Margot Granvik citerar den första paragrafen som styr homeopatens arbete: den homeopatiska läkarens ”…högsta och enda kallelse är att göra sjuka människor friska, vilket man benämner att bota, (…)”

– Det är smartare att bota en patient i grunden, än att patienten ska vandra mellan olika specialister inom den vanliga sjukvården, där olika behandlingar ofta gör att patientens immunsystem försämras allt mer.

– Dessutom vill människor idag vara delaktiga i sin behandling. I klassisk homeopati är det en förutsättning att patienten deltar aktivt.

– För att inte tala om hur smart det är för den enskilda att respektera de symtom kroppen ger ifrån sig, och åtgärda hälsan i grunden.

– Utöver individens bättre hälsa är det samhällsekonomiskt oerhört lönsamt. Särskilt som den homeopatiska läkekonsten kan ordna sådant som skolmedicinen saknar metoder för, som körtelfeber, fibromyalgi och autismspektrumtillstånd.

– Naturligtvis kan vi inte lova att ordna till allt, det beror på patientens grundläggande hälsonivå och tillstånd, men klassisk homeopati kan alltid göra något!

Ny syn på hälsa behövs

Att vi står inför ett kommande paradigmskifte är Margot Granvik övertygad om.

– När vi börjar förstå skillnaden mellan de här två medicinska behandlingsmetoderna utkristalliseras en oerhört enkel fråga: Ska jag låta mina symtom behandlas, utan att orsaken försvinner, eller ska jag välja en metod som gör att besvären försvinner för gott?

– Tänker vi dessutom på att vi alla har ansvar för att minska antibiotikaresistensen och skydda miljön från utsläpp av läkemedelsrester, samtidigt som vi kan börja må bättre, blir valet logiskt.

– Även om vi idag lever i ett quick-fix samhälle där symtom tas omhand med ”den lilla tabletten” möter jag samtidigt allt fler patienter som verkligen vill ta ansvar för sin hälsa.

– Däremot bör patienter informeras om hur en behandling går till och att det sällan är något quick-fix, särskilt inte om personen använt mycket kortison, antibiotika och andra skolmediciner.

Ointresse för vetenskapen

Kritiker från skolmedicinen är svåra att få dialog med konstaterar Margot Granvik.

– Det som förvånat mig är att aktiva kritiker från själva sjukvården är så ointresserade av vad internationella studier idag visar. Det sker till exempel oerhört mycket spännande forskning som försöker klargöra hur de homeopatiska läkemedlen verkar.

– Personligen har jag valt bort att försöka föra en dialog med högljudda kritiker. Jag märker snabbt när det saknas ett genuint öppet vetenskapligt sinne. Tyvärr handlar medie- och bloggdramaturgin idag om att raljera och jaga klick. För mig är det totalt ointressant.

– I våras deltog jag i en vetenskaplig konferens om forskning på homeopati. Det var glädjande att uppleva en inkluderande öppenhet för deltagare från hela världen.

– Det var också rejält annorlunda mot de gånger jag deltagit i internationella skolmedicinska forskningskongresser med tusentals neurologer från hela världen. Nu är förstås neurologin högt rankad inom skolmedicinen, med hög status och rätt gott om pengar. Men det är ändå intressant att jämföra vetenskapliga konferenser för jag tycker det berättar något.

– På neurologkonferenserna blev det allt mer uppenbart att det var samma föreläsare som återkom. Kärnan var medelålders vita män i forskningskarriären.

– Även rent logistiskt blev klyftan mellan ”rika” och ”fattiga” tydlig. Medan läkemedelsbolagen hämtade ”sina deltagare” i fina luftkonditionerade bussar efter konferensdagens slut för att slussas till middagar och kvällsaktiviteter, åkte jag och tredje världens forskare skraltiga kommunala bussar och tunnelbana för att ta oss in till city. Det var en markant skillnad i upplägg och bemötande.

– Det ger en skrämmande inblick i hur ”gräddan” inom en skolmedicinsk nisch samverkar med läkemedelsbolag. Jag kan inte mer än befara att det, mer eller mindre subtilt, kan påverka forskningen.

– Det finns mycket att säga om skandalen på Karolinska institutet, med läkaren som opererade in luftstrupar utan etiskt tillstånd och utan att metoden prövats kliniskt, men en slutsats är att det oerhört lätt riskerar att uppstå slutna forskningsmiljöer.

– Min erfarenhet hittills av den homeopatiska forskningsvärlden är att den är mer öppen. Dessutom sker den mest framstående forskningen idag inom homeopatin i mötet mellan olika discipliner som korsbefruktar varandra och där öppenhet naturligt byggs in.

Ger minsta möjliga medicindos

Vad säger du om kritiken mot att homeopater enbart är ute efter att tjäna pengar och lura folk?

– Betänk att en klassisk homeopat själv bekostar sin utbildning, som vanligen är på tre år och omfattar 600 lärarledda timmar utbildning i homeopati. Dessutom måste en klassisk homeopat, för att kunna bli upptagen i det yrkesförbund jag är med i, Svenska Akademin för klassisk homeopati, SAKH, ha motsvarande 60 poäng i basmedicin.

– Dessutom, och det är åter igen precis tvärtemot hur det ser ut inom skolmedicinen, uppgiften för en klassisk homeopat är att göra sjuka människor friska så snabbt och varsamt det går, med minsta möjliga medicindos!

– Medicinen ska ges på klara och begripliga skäl! Återigen, patienten deltar aktivt i behandlingen och får en förklaring till valet av medicin. Och, faktiskt, under en livstid ska man ta så lite homeopatiska läkemedel som möjligt – så du förstår att vi inte har stenrika homeopatiska läkemedelsbolag som vill finansiera forskning. Det blir inga luftkonditionerade bussar för homeopater!

– Att vi skulle förhindra att patienter söker vård inom skolmedicinen och att vi därför är farliga är att underskatta folks förmåga att själva ta ansvar. Självklart är det ingen klassisk homeopat som förhindrar någon att söka skolmedicinsk vård. Vi samarbetar gärna. Tyvärr är verkligheten den att våra patienter ofta kommer till oss efter många års fruktlös vandring inom den skolmedicinska vården.
Debattartikel

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.