Dags att förbjuda elchocksbehandlingar, sk ECT under tvång?

25
1665

 

Peter Larsson
Peter Larsson

Jag har studerat och debatterat elchocks-behandlingarna, sk ECT i många år nu. Har varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga. Hjälpt många drabbade att anmäla sina skador till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Mitt engagemang startade en gång i tiden när jag såg att närstående personer blev förstörda av elchocksbehandlingar.

Psykiatrin i Sverige ger varje år tusentals elchocksbehandlingar under tvång. Är det inte dags att se över detta och följa i andra länders spår och förbjuda tvångs-ECT? Patienter och anhöriga har rätt att välja vård i ett demokratiskt land.

Elchocksbehandlingen, sk ECT-behandling, som innebär att man orsakar ett större epileptiskt anfall hos patienten med en stark elchock, är en ifrågasatt metod på många håll. Många människor har vittnat om skador och anmält, skadestånd har betalats ut och det finns vetenskapliga bevis mot elchocksbehandlingen.

Psykiatrin i Sverige har dessutom blivit kritiserad av Socialstyrelsen för att inte ge anhöriga och patienter en fullständig och korrekt information innan ECT.

I dagarna har man kunnat läsa i media om en patient i Piteå som tvingats till 108 elchocksbehandlingar. Andra serien elchocker gavs dessutom trots att patienten hade fått skador – minnesstörningar och koncentrationssvårigheter – från den första serien.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu ingripit och kritiserat rättsspsykiatrin i Öjebyn för detta hanterandet.

Man kan verkligen fråga sig hur det var möjligt att tvinga en patient till över 100 elchocker och dessutom fortsätta behandlingarna när skador hade uppkommit.

Var de anhöriga fullständigt informerade?

Det finns fler exempel på skador från tvångs-elchocker

En patient som fått över hundra elchocksbehandlingar under tvång – de senaste hösten 2012 säger så här:

”Mina anhöriga och vänner ser att jag blivit personlighetsförändrad, fått svåra minnesstörningar – halva mitt liv är utraderat. Det är en stor sorg för mig. Har ju tappat allt min självförtroende med. Svårt att hänga med i diskussioner så jag sitter mest tyst då.”

Detta är anmält till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och till Socialstyrelsen.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) uppmärksammade för något år sedan en person som tvingats till 125 elchocker under ett år på S:t Lars i Lund.

”Det känns som jag blivit utsatt för tortyr – det är så förnedrande och omänskligt”

”Elchockerna har gett mig mycket sämre minne och jag har svårt att koncentrera mig”

En annan patient hotades med tvångs-ECT om hon motsatte sig elchocksbehandlingarna. Detta har anmälts till IVO och Socialstyrelsen.

Andra sätt att påtvinga ECT

Elchocksbehandlingar kan tvingas på patienter på andra sätt än inom tvångsvården. Det finns många exempel på att psykiatrin påtvingar och övertalar ovetande och omedvetna patienter att acceptera ECT.

Patienterna är ofta under kraftig påverkan från psykofarmaka och känner sig maktlösa och helt i händerna på de psykiatriska överläkarna.

All vård skall vara frivillig

Det är en medmänsklig och demokratisk rättighet för alla patienter och anhöriga att själv få välja om de vill ha elchocksbehandlingar eller ej.

Alla patienter och anhöriga har rätt att i lugn och ro sätta sig in i materialet för och emot ECT och sedan självständigt ta ett beslut.

Alla patienter och anhöriga har rätt att få en fullständig och korrekt skriflig information innan ECT.

I flera andra länder har man förbjudit tvångs-elchocker.

Trots detta så ger man tusentals elchocksbehandlingar under tvång varje år i Sverige.

Är det inte dags att förbjuda tvångs-elchocker även i Sverige?

Text: Peter U Larsson
http://www.peterularsson.se/

Medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset

Läs mer här:
Hundratals vittnesmål på skador från elchocker, ECT-behandlingar
ECT-behandling skadar människor – få hjälp att anmäla
Många människor har skadats av elbehandling, ECT
Skriv på protestlistan mot elchocksbehandlingarna

25 KOMMENTARER

  • Men jag undrar var går skillnaden mellan tvång och frivillighet? En gång i tiden arbetade jag på en psykavdelning där många fick elchocker. Jag kan inte påstå att så många var i det skicket att de själva kunde göra ett bra val. Och har man hamnat i det läget att det börjar pratas om elchocker, är man väl redan ganska utsatt och lyder doktorn? Vore det inte bättre att helt förbjuda elchocker?

   Jag undrar finns det patientfall där man entydigt kan veta att elchocker varit bra för individen?

 1. Enkät som över 200 personer svarat på och som fått en serie elchocker

  Personernas yrken innan de blev elchockade kan ses i vänsterkanten på sidan.

  Ställda frågor:
  1. ”What was the illness for which you were given shock treatment?”
  För en tredjedel var det en annan anledning än depression.

  2. ”How effective was the Shock Treatment against this condition?”
  För 51% fanns ingen kortvarig effekt. För 73% fanns ingen långvarig effekt.

  3. “What conditions have you developed SINCE your ECT?”
  Detta är alltså symptom som är utvecklade i samband med och efter elchockning.
  74% fick långvarig medelsvår till svår ”Loss of past memories”. 72% fick långvarig medelsvår till svår ”Impaired present memories”.
  22% till 77% fick långvariga medelsvåra till svåra mentala symptom med ”Impaired concentration”, ”Impaired organisation skills”, ”Impaired number skills”, ”Impaired language/writing”, ”Panic attacks”, ”Bad dreams or nightmares”, ”Feelings of remoteness”, ”Personality changes”, ”Fear of doctors & hospitals”, ”Agoraphobia”, ”Claustrophobia”, ” Suicidal Tendencies”.
  26% till 52% fick långvariga medelsvåra till svåra fysiska symptom med ”Muscle spasms”, ”Palpitations”, ”ME/Tiredness/Weakness”, ”Sleeping problems”, ”Vision problems”, ”Deterioration in handwriting”, ”Head pain/headaches”, ”Back pain”, ”Joint pain”, ”Muscle pains”, ”Neck pain”, ”Weight problems”, ”High blood pressure”, ”Bowel problems”.
  9% fick medelsvåra till svåra problem med epilepsianfall som resultat av elchockning.

  4. ”Were you able to return to your original occupation?”
  79% svarade nej. 17% till kunde inte ens delvis gå tillbaka till sitt tidigare arbete.

  http://web.archive.org/web/20000305075051/members.aol.com/wmacdo4301/electro/papers/equest.htm

 2. Var går gränsen mellan vård och laglig tortyr? Hela systemet med mentalvård är så ur kontroll av det är en skamfläck för Sverige. Om felaktigheterna är så uppenbara att de praktiskt taget skriker rakt ut undrar jag, är det säkert att bo i det här landet? För många har det definitivt inte varit säker när de nu sitter med livslånga skador. Har dessa medmänniskor blivit räddade? Definitivt inte!

 3. Elchocker borde totalförbjudas..! Efter att så många människor fått sitt liv totalt ödelagda, efter elchocksbehandling/ECT, är det fullständigt oförsvarbart att denna tortyrmetod får fortsätta..!

 4. Eftersom elchocker av hjärnan, i synnerhet av frontalloben, slår ut tänkandet så är det svårt för en patient att säga Nej efter första ECT-behandlingen. I de fall försvagade och ECT-hjärnskadade patienter ändå säger Nej så ignoreras detta och man kör på med fler elchocker. Alltså borde elchocker förbjudas helt. Patienterna hotas med att om de inte går till ECT-rummet frivilligt så ges de tvångsinjektioner och ECT genomförs i alla fall – så sker också i de fall patienter vägrar gå till ECT-rummet. Det finns också en annan typ av tvång då patienter hotas med indragen sjukpenning (och därmed ruin och hemlöshet) om de inte provar ECT.

 5. Jag kommer att översätta detta artikeln från svenska till arabiska föratt arabisk talande patinter ska få veta mera information om hjärn skador som ECT-behandlings metoden som orsakas !!

 6. Elchocker skadar människors hjärnor. De vet mycket väl alla biverkningar, men vill iaf öka användandet av elchocker, och även till barn och ungdomar. Ingen psykiatriker har någonsin gått med på att pröva elchocker själva. De vet hur skadligt det är! men ändå vill de utsätta oskyldiga barn och vuxna och pensionärer för denna metod, och emot deras vilja. Detta är inte vård, det är sadism!!!

  Människor som mår dåligt och är deprimerade behöver kärlek / omtanke / respekt och uppmuntrat o tröst, inte en massa psykdroger och dessutom så är biverkan från ”medicinen” de ger till självmordsbenägna självmordstankar..det är helt galet, och elchocker förbättrar ju inte saken precis, det ger bara hjärnskador på det, med bland annat minnesförluster och personlighetsförändring och inlärningsproblem som följd. Piller och elchocker har aldrig någonsin och kommer aldrig någonsin att bota någon. Det är mycket mer biverkningar än vad det har någon positiv / hjälpande effekt. Om människor blev vårdade istället för skadade så skulle inte lika många välja att ta sitt liv. Det är känsligt med människor som mår dåligt och söker hjälp, det är ofta deras sista hopp, och om man då bara drogar o låser in o bältar o injicerar droger och ger elchocker som hjälp så kan personens liv bli totalt raserat med döden som följd.

  FÖRBJUD ECT!!!

  • Denna artikel är publicerad under kategori ”hälsa”. Och ett bra sätt att bevara sin hälsa är att skippa behandlingsmetoder som skadar mer än de gör nytta. Och istället ta en behandling som botar från grunden. Elchocker stärker inte en människas självläkande förmåga ett endaste dugg.

 7. Hej!
  Jag vill bidra till diskussionen genom att ge pespektiv. ECT används främst (men inte enbart) vid den djupaste formen av depression, ett tillstånd med mycket hög mortalitet. Det är också där det vetenskapliga stödet är starkast. En genomgång i Lancet finns här

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12642045/?i=35&from=ect%20and%20depression%20and%20%22meta-analysis%22

  Jag vill också påminna om att i just psykiatrin finns möjlighet enligt lag att behandla utan en patients samtycke, medelst Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT).

  Det finns gott om utrymme att kritisera och diskutera ECT och dess användningsområden. Däremot, att som artikelförfattaren förorda förbud utan att ta hänsyn till evidensläget för metoden och utan att diskutera alternativ för denna mycket allvarligt sjuka grupp patienter är oansvarigt.

  • Jag hade lovat att översätta artikeln om ECT-från svenska till arabiska men jag har haft det tufft just nu och lovar jsg kommer att göra det så fort ! Lyckas jag att lösa våra problem !!

  • När det gäller din källa så står det ”To read this article in full you will need to login or make a payment”. Detta är inte en godtagbar källa ty den är ej öppen för alla läsare.

   Du kanske känner till SISU-principen, Skit In, Skit Ut, d.v.s. en metastudie är inte bättre än sina studier och ej bättre än deras rådata. Det är psykiatripersonalen som har ett ekonomiskt intresse av att ECT fortgår som bedömer om patienten förbättrats. Patienten har ingen talan.

   Om en person kan dö enbart av depressionen i sig så beror det på dålig vård eller att patienten lider av en annan sjukdom, t.ex. en neurologisk som går att se med datortomografi. Den sjukdomen borde behandlas seriöst och inte med starkström som orsakar epileptiska anfall och även hjärnblödningar (d.v.s. ECT) som snarare leder snabbare till döden. De psykiatriska klinikerna har ingen intensivvårdsutrustning och personalen är oftast obildad om kvalificerad vård och de borde därför inte vårda döende patienter, om det nu är så att man verkligen anser att depression är en direkt dödlig sjukdom.

   I många fall är det inte svårt deprimerade som behandlas med tvångs-ECT utan personer med schizofreni, psykoser eller mani. Psykiatrin behandlar dessa utan att bevisa sjukdom objektivt utan hänvisar i bästa fall till historier om beteende. Psykiatripersonal är som sagt ej vetenskapliga utan ljuger gärna för att uppnå sina syften, bl.a. mer arbetstillfällen för dem själva och anhöriga. Det är alltså inte alls säkert att patienterna ens led av schizofreni, psykoser eller manier för vilka de behandlades med elchocker av hjärnan.

   Det har aldrig gjorts någon placebokontrollerad undersökning på hur friska försökspersoner reagerar på elchocker av hjärnan under tvång och det kommer förhoppningsvis aldrig att göras någon sådan. Alltså lider alla metastudier om ECT av en stor brist ty den viktigaste undersökningen har aldrig utförts.

 8. Det är inte svårt alls för ansvariga om vården att stifta nya reglar angående ECT- metoden och undvika risken för patienten med att bli utsatta för allvarliga skador i hjärnan på grund av metoden !!

 9. Halez Al-kassab .
  ECT – behandlings metoden visade med flera bevis att det är farligt och skadar hjärnan och blir orsak att raderar bort det finaste som har om sin förgående livs historien och att patienten känner sig att han har gått i vilse !!

 10. Halez Al- kassab ( Halez badinani )
  När vissa forskarna upptäcker nya vaccinationer och mediciner och innan de börjar använda de då måste de vara säkra till hundra procent att medicinen kommer att har farliga skadliga bevakningar för patientens hälsan och livet ! Varför ingen bryr sig om den skadliga metoden som heter ECT – metoden !!

 11. ECT -metoden bli bedömd av vissa Psyikater som vill bli av med vissa patienter så i stället att psykiaterna ska slösa tid och anargi så de skickar de patienterna till ECT -behandlingen så att de får allvarliga skador och minnes förlust så att de inte kommer att minnas de mesta av deras livs historien så att psykiaterna få vara i fred av olika painter livs historier som påverkar psyikarna psyisk hälsan !!

  • Psykiaterna vet om de farliga hjärn skadorna som ECT -metoden så vad är orsaken att de förbjuda denna falriga metoden

 12. Landstinget ska kontrollera de patienterna som har blivit behandlade med ECT – metoden och se hur många av psyilaternas familje medlemmar och släktingar har blivit behandlade med denna farliga metoden ! Om de vissar att deras famile medlemmar och släktingar har blivit behandlad med denna metoden då det betyer att ECT- metoden är ofarligt
  Annars det tvärtom om inga hittas av deras nära och kära .

 13. Bästa peter tror Ni.att psykiater har ingen aning på vad ECT- metoden osaker i hjärnan .
  Under alla dessa år har patienternas historier blivit antecknade på deras journal anteckningarna .och deras anhöriga är vittnen på hur denna metoden har påverkat deras hjärtan så att deras liv ändrades till smäre kvaliteten som fullt med olika svåra upplevelser som dykt upp på grund av ECT- behandlaings metoden.
  Landstinget borde räkna antal psykologer och psykiater nära släktingar och anhöriga som har blivit behandlade med denna metoden om det visar sig att psykologerna och psykiskern nära och kära och anhöriga ha varit med och blivit behandlade med denna metoden då det tecken på att den metoden är ofarligt fast om det visar tvärtom det betyder att det farligt.och att de misshandlar vissa med denna metoden.
  Tack .

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.