10 000 kr till den som kan definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Michael Zazzio, sjuksköterska och forskare inom audiologi, utfäster en belöning på 10 000 kronor till den som kan definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”