Sjukvårdskostnaden skenar men folket blir inte friskare

BORDE DE INTE BLI FRISKA AV ALL SJUKVÅRD DE FÅR?
Det är något som är fel när sjukvårdskostnaderna ökar hela tiden, samtidigt som folket blir sjukare.

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att ”uppfinna” nya diagnoser, som sedan måste behandlas

När lätta besvär, normala livshändelser och riskfaktorer blir till sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling kan vi misstänka ”sjukdomsmångleri”, en form av medikalisering, skriver Janusinfo, Stockholms läns landsting.

Homeopati botade efter att den vanliga sjukvården misslyckats

Födoämnesallergi botades med homeopati efter att den vanliga sjukvården hade misslyckats