Nya bevis att skeptikerorganisationen “Sense About Science” får mutpengar

Coca Cola skänker pengar till skeptikerförening.

 

Skeptic group ”Sense about science” received 258,000 pounds from Big Pharma

  At most, the English Foundation ”Sense About Sience” received nearly 70 percent of its revenues from pharmaceutical companies. The largest donations come from Astra Zeneca, which gave 96,000 pounds during the years 2004 to 2009. Also, Glaxo SmithKline and Pfizer has donated a lot of money. Sense about science financial statements proof: Year 2005, 2006, 2007, 2008, 2009    

Skeptikergrupp fick nära en miljon i stöd från Astra Zeneca

Som mest har den engelska stiftelsen “Sense About Sience” fått nästan 70 procent av sina intäkter från läkemedelsföretag. De största donationerna kommer från Astra Zeneca, som åren 2004-2009 gav närmare en miljon kronor.