Skeptikers 10 vanligaste frågor om homeopati

Robert Hahns skriver i sitt senaste blogginlägg att skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på ”pseduvetenskaplig grund” och ger svar på 10 pseudovetenskapliga påståenden.

 

Robert Hahn skriver artikel om homeopatins meta-analyser

Forskningschef Robert Hahns genomgång av meta-analyserna på homeopatiska studier väcker uppmärksamhet i Europa. Han har därför blivit ombedd att skriva en artikel i en schweizisk forskningstidning för komplementär medicin ”Forschende Komplementärmedizin”. Artikeln är publicerad i oktobernumret 2013.

Robert Hahn skriver om homeopati i vetenskaplig tidskrift

  Läkare och professor Robert Hahn meddelar att han ska publicera en översiktsartikel om evidensen bakom homeopati. Artikeln kommer ut i en schweizisk vetenskaplig tidskrift troligtvis i oktober och bygger på den serie bloggar som Hahn publicerade om homeopati för två år sedan. – Det blev mycket debatt den gången och kanske ännu mer nu – […]

Angående Vinjar Fønnebøs artikel i Naturterapeuten – vill jag berätta…

Att Robert Hahn kommer att svara Fönnebö i månadsskiftet januari/februari i ”Naturterapeuten – tidskrift för naturmedicin”

Robert Hahn – Sanningen om homeopati

Robert Hahn: Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedels-prövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta. För så är det.

Professor Edzard Ernst fuskar – Docent Robert Hahn (KI) avslöjar hur

Edzard Ernst studerar akupunktur men selekterar bort 99% av studierna. Ernst drar sedan slutsatsen att det inte finns evidens och utnämner på löpande band alternativa terapier till bluff. Edzard Ernst har satt det i system, skriver docent Robert Hahn från KI.