Kosttillskott 60 000 gånger säkrare än mediciner

En ny undersökning visar att kosttillskott är bland det mest säkra vi kan utsättas för. Faktum är att det ligger allra lägst på riskskalan. Örtbehandling kommer inte långt ovanför. På helt andra sidan av riskskalan kommer skolmediciner. Att hamna på akutsjukhus hamnar i topp på skalan och är lika farligt som att vara soldat i krig.

Lyckopillerskandal – och VoF ägnar sig åt att misskreditera homeopatin

Vad som ser ut som en trolig vetenskaplig skandal med enorma ekonomiska vinster och missledda politiker håller på att bli känd. Lyckopiller, SSRI och liknande antidepressiva mediciner, är enligt två nya forskningsstudier bara marginellt bättre än placebo i snitt. Det fann man när man gick igenom alla tillgängliga data.