Medicinerade barn kissar ut mätbara rester av metylfenidat i avloppet

ADHD-medicinerade barn kissar ut mätbara rester av metylfenidat i avloppet

Gardasil – långtifrån riskfritt (och giftfritt)

Efter en exempellös lobbying hos landstingen och en seg-dragen kamp mellan två läkemedelsbolag inleddes så vaccineringen med Gardasil i början av året. Svenska unga flickor…