Ninka och Morten, familjen kärnfrisk, botade sin autistiska son med livsstilsförändring och nyttig mat

De hade ett barn med beteendestörning som de inte kunde hantera, hela situationen var desperat – men den enda hjälp de kunde få var läkemedelsbehandling med Ritalina och erbjudande om specialskola. Det livet ville de inte ge sin son så de började att söka på nätet. De hittade ett bättre alternativ.