Nyttan med vaccin förfalskad med statistik

Grafer visar att dödligheten i infektionssjukdomar hade minskat redan innan vaccinations-programmen startade. Minskad dödlighet innebär även minskad risk för allvarliga komplikationer.

Homeopati istället för antibiotika vid kikhosta

– Homeopatiska medicinen hade en omedelbar effekt på hostan. Inom bara några dagar var hostan borta och min pojke var frisk och glad igen