Michael Zazzio – Bevis om jäv mellan anmälaren, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Bevis om jäv mellan anmälaren Christer Carenfelt och Socialstyrelsens Vetenskapliga råd samt HSAN.s föredragande ”Expert” i HSAN:S ärende 2964/03:A3

Det som följer är ett brev leg. ssk. och medicinsk forskare inom audiologi/otologi Michael Zazzio, skickade till Socialstyrelsen 29 oktober 2012, där Zazzio skriver att han har bevis för att Carenfelt, Socialstyrelsen och HSAN befinner sig i en jävsituation: