Behöver homeopatin meta-analysen?

Konventionell sjukvård bör vara evidensbaserad! Meta-analyser används för att jämföra olika behandlingar för att ta fram evidens, bevis, för vilka behandlingar som har bäst effekt. Men behöver homeopatin meta-analysen?