”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – ett nödvändigt fundament för medicinsk utveckling eller en maktfaktor för att konservera det etablerade synsättet?

I dag används tyvärr argument om vetenskapliga studier som någon slags gallringsmekanism för att avgöra om en terapi har effekt eller inte. Finns det vetenskapliga studier som bekräftar effekterna av en viss terapi så är den accepterad. Saknas vetenskapliga studier, ifrågasätts terapin eller nonchaleras fullständigt.

Terapeutiska doser D3-vitamin tillåtna – Livsmedelsverket backar

Newsvoice skrev i en tidigare artikel om hur kosttillskottsproducenten Holistic blivit anmält för att de saluför ett D-vitamin vars kapslar innehåller 2000 IE D-vitamin. Plan och miljövörvaltningen i Motala beslutar om – Ingen åtgärd.