Homeopati och hälsa i Afrika

Projektet Homeopathy for Health in Afrika har gjort stora framsteg; nya tolkar och etablerade kliniker, varav två på sjukhus.

Forskning visar att medicinsk qigong har hälsofrämjande effekter inom stresshantering, livskvalitet och motståndskraft mot sjukdom

Qigong har utövats i årtusenden för dess hälsofrämjande effekter. En avhandling vid Örebro universitet visar att människor har en positiv känslostämning både under och efter träning, vilket gör att det är lättare att träna regelbundet.