Vad är Homeopati?

Ett försök att besvara frågan av Gert Eselböck

Trenger vi flere bøker om  homøopati ifølge Hahnemann?

Behöver vi fler böcker som följer Hahnemann? – Ja absolut säger Svein Johannessen, homeopat i Norge, som har skrivit recension på Gert Eselböcks bok, Homeopati enligt Hahnemann.

Ny bok – Homeopati enligt Hahnemann av Gert Eselböck

Handbok i homeopatisk teori, där Gert Eselböck bland annat skriver om homeopatins filosofiska grundvalar, läkemedelsprövningar, Heerings lag och simileregeln utifrån hur de uttrycks i……

Seminarium på Åland 4 – 5 maj 2013

Seminariet riktar sig till alla homeopater i Norden. Målsättningen med mötet är att konsolidera homeopatins ställning som självständig vetenskap.