F.d. forskares syn på vaccin – föredrag 14 november i Växjö med Dr Ann-Charlotte Stewart

Dr Ann-Charlotte Stewart f.d. forskare, är mycket kritisk till den information som de svenska landstingen ger oss. Hon menar att informationen vi får från läkemedelsföretagen inte stämmer överens med den information som finns i USA om samma vaccin. Speciellt skiljer sig informationen gällande biverkningar av vaccin.

Politisk vilja och svensk sjukvårdspolitik

Michael Zazzio: Individer är olika och responderar på olika sätt på behandling. Därför borde alla svenska patienter få tillgång till en väl differentierad sjukvård och ha rätten att, så långt som det bara är möjligt, kunna få leva ett så friskt liv som möjligt. Med fler behandlingsmetoder ökar chanserna för ett sådant scenario. När ett behandlingsalternativ inte fungerar så ska det finnas ytterligare metoder att ta till.

Jag har nu ett förslag som jag härmed adresserar till alla svenska riksdags- och landstingspolitiker. Förnya sjukvårdslagstiftningen så att den blir en rättighetslagstiftning och så att begreppet ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ klart definieras eller ännu hellre, byts ut mot europalagstiftningens lagtext som säger att: ˮbehandling skall vara av sedvanlig karaktär och vara tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapenˮ