Vaccin mot Hepatit-B kan ge många allvarliga biverkningar

Socialstyrelsen vill att vaccin mot Hepatit-B, ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men är det vettigt?