Sjukvårdskostnaden skenar men folket blir inte friskare

BORDE DE INTE BLI FRISKA AV ALL SJUKVÅRD DE FÅR?
Det är något som är fel när sjukvårdskostnaderna ökar hela tiden, samtidigt som folket blir sjukare.