Almedalen: VoF vill ta bort rätten att själv bestämma vårdform

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning VoF, vill ta bort självbestämmanderätten för människor som behöver psykiatrisk vård.

Homeopatidebatt mellan dr Sara Eames och professor David Colquhoun

En kort och uppfriskande debatt mellan dr Sara Eames ordförande för ”Faculty of Homeopathy” och farmakologiprofessor David Colquhoun. Doktor Eames får fram sitt meddelande bra, medan skeptiker-professorn inte riktigt får till det.

Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen

Christer Sturmark skriver att homeopati kan döda men Vetenskap och Folkbildning, VoF påstod att homeopati är verkningslös. Kampanjen mot homeopati slutade i ett rejält magplask och försöket visade att homeopati har effekt. Text: Börje Peratt

Homeopati debatt – Mellan skeptikern Ben Goldacre och Homeopat Peter Fisher

Debatt ”Om homeopati fungerar” på Naturhistoriska Museet i London med skeptikern dr Ben Goldacre och Dr Peter Fischer klinikchef på, Royal London Hospital for Integrated Medicine