Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare

Ordförande för Cochraneinstitutet i Norden, Peter C Gøtzsche har skrivit en bok som inte helt överraskande avslöjar att Big-Pharmas största intresse är att tjäna pengar och inte i första hand att hjälpa sjuka människor att bli friska.

Ska skolmedicinens vilsenhet få straffa homeopatin?

Homeopater baserar sin läkekonst på över 200 års samlad kunskap och erfarenhet av hur människor kan återfå sin hälsa. Den skolmedicinska sjukvården kräver ständigt nya studier för att hjälpa sina läkare att välja enhetligt bland en mängd olika vårdåtgärder.