Homeopati får cancerceller att begå självmord

Studie visar att Lycopodium i potenserna 5C och 15C orsakar apoptos, alltså programmerad celldöd hos cancerceller. Homeopati på friska celler ger däremot ingen eller liten skade-effekt.