Homeopati istället för antibiotika vid kikhosta

– Homeopatiska medicinen hade en omedelbar effekt på hostan. Inom bara några dagar var hostan borta och min pojke var frisk och glad igen