Ninka och Morten, familjen kärnfrisk, botade sin autistiska son med livsstilsförändring och nyttig mat

De hade ett barn med beteendestörning som de inte kunde hantera, hela situationen var desperat – men den enda hjälp de kunde få var läkemedelsbehandling med Ritalina och erbjudande om specialskola. Det livet ville de inte ge sin son så de började att söka på nätet. De hittade ett bättre alternativ.

Placeboeffekten inom homeopatin är inte större än skolmedicinens placeboeffekt

Homeopatins positiva effekt brukar av kritikerna avfärdas, som att bara vara en placeboeffekt. Men nu har det gjorts jämförande studier mellan homeopati och skolmedicin och man har kommit fram till att placeboeffekten inom homeopatin inte är större än vad den är för den vanliga sjukvården.

Pressmeddelande: Dagens Homeopati – en ny svensk nättidning

Den nya nättidningen ”Dagens Homeopati” vänder sig till praktiserande homeopater och intresserande personer. Tidningen tar upp ämnen som rör homeopati och dess utveckling i Sverige.

Information om homeopati

Homeopati är ett läkesystem vars främsta princip är likhetsprincipen, lika skall med lika botas. Vilket innebär att den sjuke får ett individuellt anpassat homeopatiskt läkemedel som väl stämmer överens med sjukdomsbilden.  Homeopati är en holistisk läkemetod som behandlar hela människan, både fysiskt emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret […]

Professor Edzard Ernst bluffar om sin utbildning och kompetens som homeopat

Professor Edzard Ernst, en av författarna till boken Salvekvick och Kvacksalveri och den mest framstående ”experten” på homeopati har blivit ertappad med att ha ljugit om sin homeopatiutbildning.

Födoämnesallergi botades med homeopati efter att den vanliga sjukvården hade misslyckats

Homeopath Fran Sheffield (right) with Kieran and mum Monique Sprigett FAILURE to thrive – words that would frighten any parent and Monique Sprigett, of Point Clare, was no exception. When her son Kieran was born 3 1/2 years ago it was clear he had health issues, mostly surrounding food allergies including milk, dairy, nuts and […]

Homeopati kan hjälpa sjuka djur

Jessica Fjällström får kalla sig djurhomeopat.   Säg homeopat och någon fnyser: Humbug. Säg djurhomeopat och det är möjligt att skepticismen djupnar. Jessica Fjällström har genomgått en två och ett halvt år lång utbildning till djurhomeopat i Dalarna. I somras såg kanske en och annan henne på Stundars i Solf; hon var ansvarig för kalvarna […]