Succé för Homeopatikonferens och homeopaternas 100 års-jubileum

Den 10 – 11 oktober 2015 anordnade Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH Konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom t.ex autism, Aspergers syndrom och ADHD.
 
 

Klara Fransén – en sann förkämpe för homeopatin i Sverige

Historia: Klara Fransén en av Sveriges stora homeopater i början på 1900-talet.

Liten vitbok om homeopati – Nyttig information om homeopati

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati ger ut en informativ och allmänbildande liten bok om homeopati. Den delas ut gratis till alla intresserade.