Barn med adhd fick bättre hjälp av homeopati än av metylfenidat

Tre av fyra barn med diagnosen adhd blev på kort tid mycket bättre med homeopatisk behandling och bättre än av konventionell medicin, visar schweiziska forskare. Totalt ingick 115 barn i studien.