Homeopati räknas som kontorsmassage och är därmed skattefri och avdragsgill

Är du anställd räknas normalt den lön och de förmåner du får av din arbetsgivare som skattepliktig ersättning för utfört arbete. Men det finns vissa förmåner som är skattefria