Succé för Homeopatikonferens och homeopaternas 100 års-jubileum

Den 10 – 11 oktober 2015 anordnade Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH Konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom t.ex autism, Aspergers syndrom och ADHD.