Sprid detta videoklipp för att förhindra tvångsvaccinering

Sara Boo ordförande National Health Federation NHF skickar ett varningens ord till Italienska Parlamentet.

Föreläsning 25 mars i Partille om GcMAF, GMO och WIFI

Föredragshållare: Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen, Scott Tips från NHF och David Noakes, Storbritannien som kommer att prata om det livsviktiga proteinet GcMAF.

All heder åt läkaren och homeopaten Anders Pettersson

Anders Pettersson var en god medmänniska och en kämpe och stred för det som han trodde på.