Google-attacken mot NaturalNews bara början?

Efter att Mika Adams NaturalNews bannats från google uppsår frågan om även svenska hälsosidor kan drabbas.