Klassisk homeopati överträffar placebo

Klassisk individuell homeopatisk behandling har högre effekt än placebo. Det visar en ny meta-analys.

Homeopatisk behandling har effekt

Det är troligt att homeopatisk behandling har effekt, säger forskargruppen Cucherat et al i en meta-analys som publicerades år 2000. Studien ingick i en rapport framtagen av EU-kommissionen

Sex vetenskapliga studier visar att homeopati fungerar

För att få fram sanningen, att homeopati fungerar, har jag här nedan ställt upp några av de bevis som finns. Det är en utbredd missuppfattning att det inte finns vetenskapliga bevis som visar att homeopati fungerar.

Ca 200 studier som visar att homeopati fungerar

Robert Medhurst BNat DHom: ”I’m constantly amazed at the ease with which critics of homeopathy confidently declare that there’s no evidence for homeopathy, and even more amazed at the lack of scrutiny that’s given to this statement by the media”

Är meta-analysen från 2005, som skeptikerna älskar att referera, en bluff?

Docent Robert Hahn skriver på sin blogg att det är viktigt för vetenskapsmännen att behålla sin objektivitet och menar att de inte alltid klarar av det. Han tar bl.a upp meta-analysen från 2005 som skeptikerna älskar, att använda som ett bevis på att homeopati inte fungerar. Problemet med meta-analysen från 2005 är att den bevisar ingenting.

Homeopati är 2,5 gånger bättre än placebo

En meta-analys från 1997 publicerad i The Lancet, där man har gått igenom 87 studier visar att homeopati är 2.5 gånger bättre än placebo. Resultatet är mycket tydligt, grundat på många studier, och är höggradigt statistiskt säkerställt.

En meta-analys av placebokontrollerade studier

Meta analysen visar att homeopatisk medicin är verksam men ytterligare forskning behövs. INTERPRETATION: The results of our meta-analysis are not compatible with the hypothesis that the clinical effects of homeopathy are completely due to placebo. However, we found insufficient evidence from these studies that homeopathy is clearly efficacious for any single clinical condition. Further research […]