Granskningsnämnden friade SVT2 trots uppenbar attack på dr Andrew Wakefield

Vetenskapens värld angrep, men Granskningsnämnden bryr sig inte.

Dokumentären om vaccin och dr Wakefields förstörda rykte

Misstankar finns att en internationell smutskastningskampanj har bedrivits för att förstöra Wakefields rykte och samtidigt återställa barnvaccina-tionernas (goda?) rykte.

Nyttan med vaccin förfalskad med statistik

Grafer visar att dödligheten i infektionssjukdomar hade minskat redan innan vaccinations-programmen startade. Minskad dödlighet innebär även minskad risk för allvarliga komplikationer.