Schweiz erkänner homeopati och ger den hög status

Inrikesministeriet i Schweiz meddelar att de höjer fem komplementära/alternativa behandlingsmetoder till samma nivå som skolmedicinen.