Klara Fransén – en sann förkämpe för homeopatin i Sverige

Historia: Klara Fransén en av Sveriges stora homeopater i början på 1900-talet.

Homeopatins historia i Sverige

ERLING LOMNÄS: Homeopatin introducerades i Sverige 1829 av professorn vid Uppsala universitet Göran Wahlenberg (1780-1851), som besökt Samuel Hahnemann och inspirerats av honom men som troligen inte själv utövade homeopati. En av hans elever, Peter Jacob Liedbeck (1802-1876), översatte redan 1835 den 5:e upplagan av Hahnemanns Organon der Heilkunst till svenska och praktiserade också homeopati självständigt.

Redan från början kom metoden att mötas av samma slags motstånd som det i Tyskland, vilket omöjliggjorde en etablering av homeopatin som akademiskt ämne.Endast ett fåtal läkare stod emot det kollegiala trycket och kompletterade på annat sätt sin läkarutbildning med homeopati.

Den klart ledande personligheten var en som homeopat självlärd kvinna, Klara Fransén (1862-1943), med exceptionell förmåga både som terapeut och förespråkare för homeopatin. Utdrag ur ”Liten vitbok om homeopati” som snart kommer ges ut i tryck, av Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati.