Europeiska kommittén för Homeopati

Europeiska kommittén för Homeopati (ECH) representerar läkare som specialiserat sig på homeopati, organiserade i 40 föreningar i 25 europeiska länder.