Ny studie stöder Luc Montagniers forskning – bakterier kommunicerar med hjälp av radiovågor

Nu forskning från Northeastern Uniiversitet i Boston visar att encelliga organismer som E-koli bakterier kan kommunicera med andra bakterier genom att använda radiovågor, liknande som används i AM och FM-sändningar.