DN publicerar vilseledande artikel om Gardasil

Lydmedia går stort ut och refererar en opublicerad studie från Karolinska Institutet.