Homeopatisk behandling har effekt

Det är troligt att homeopatisk behandling har effekt, säger forskargruppen Cucherat et al i en meta-analys som publicerades år 2000. Studien ingick i en rapport framtagen av EU-kommissionen

Homeopati ger större effekt än placebo – forskare tonar ner resultaten

Är homeopati effektivt? Ja, i alla fall effektivare än placebo. Så kan resultatet sammanfattas av de fyra stora meta-analyser som hittills gjorts