Homeopati debatt – Mellan skeptikern Ben Goldacre och Homeopat Peter Fisher

Debatt ”Om homeopati fungerar” på Naturhistoriska Museet i London med skeptikern dr Ben Goldacre och Dr Peter Fischer klinikchef på, Royal London Hospital for Integrated Medicine