Lyckopillerskandal – och VoF ägnar sig åt att misskreditera homeopatin

Vad som ser ut som en trolig vetenskaplig skandal med enorma ekonomiska vinster och missledda politiker håller på att bli känd. Lyckopiller, SSRI och liknande antidepressiva mediciner, är enligt två nya forskningsstudier bara marginellt bättre än placebo i snitt. Det fann man när man gick igenom alla tillgängliga data.