The Case for Homeopathic Medicine: Consider the Historical and Scientific Evidence

(NaturalNews) A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn`t). This situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is.

Boken Salvekvick och kvacksalveri – Halloween Science

I boken Salvekvick och kvacksalveri påstår Simon Singh och Edzard Ernst att de har undersökt olika alternativbehandlingar på ett vetenskapligt och noggrant sätt. Det är inte sant menar kritiker som är insatta inom alternativvården.

Dr Bathia berättar vilka feltänk skeptikerna gjorde när de försökte ta självmord med homeopatisk medicin

Dr. Bhatia exposes the absurdity of 10:23 anti-homeopathy campaign to be staged in front of Boots, London by taking large quantities of homeopathic remedies.