KBT-terapi fungerar mot kroniskt trötthetssyndrom

Vad som är bästa behandlingsmetod mot kroniskt trötthetssyndrom är en kontroversiell fråga. En ny studie pekar nu på att KBT och gradvis utökad träning ger bättre resultat än vila och självhjälpsstrategier.

Kognitiv beteendeterapi förebygger hjärtinfarkt

Kognitiv beteendeterapi, KBT förebygger återinsjuknande i hjärtinfarkt minst lika bra som hjärtmedicin