Homeopatisk behandling förhindrar amputation

Studie från Indien visar att homeopati kan bota patienter som som har kallbrand.

Studie från Hong Kong visar att homeopati sänker blodsockret hos diabetiker

Delegation med 31 personer från Hongkong var på HRI:s Vetenskapskonferens den 9 – 11 juni 2017 i Malta och presenterade studieresultat.
 

 

Uppdatering : Philippa Fibert berättar om forskning på homeopati och barn med ADHD

Vi har nu glädjen att presentera ytterligare en talare till Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopatis Konferens den 10 – 11 oktober.
 

Klassisk homeopati effektivt vid klimakteriedepression

Mexikansk studie på 133 kvinnor visar att homeopati är både effektiv och säker.

Pilotstudie visar att homeopati helar leprasjuka

Indien. Projekt från distrikten Raigarh och JanjgirChama visar lovande resultat vid behandling av spetälska. Resultatet visar att ca 80 % får tillbaka känseln i de drabbade kroppsdelarna.

Patienter uppgav att homeopatin förbättrar hälsan medan vanlig skolmedicin gör dem sämre

Nio av tio patienter i en belgisk observationsstudie uppgav att homeopatin hjälpte dem. Samtidigt sa 55 procent av de tillfrågade att deras hälsa försämrats under konventionell behandling. Belgien som nation skulle kunna spara in två tredjedelar av sin läkemedelsbudget med homeopati

Homeopati 2,45 gånger mer effektivt än placebo

En meta-analys publicerad i medicintidskriften The Lancet år 1997 visar att homeopatisk behandling är mer än dubbelt så effektivt som placebo. Totalt ingick 89 studier i meta-analysen.

Homeopati-studie på Mittuniversitetet

Internationell vetenskaplig studie om homeopati vid PMS kommer bedrivas vid Instutionen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet.

Tveksamt om antidepressiva läkemedel skyddar mot självmord

Forskaren Göran Isacsson vid Karolinska universitetssjukhuset drar tillbaka sin studie publicerad på, Acta Psychiatrica Scandinavia.

Valerie blev fri från sin asperger

Valerie, och runt 160 andra barn, som har ingått i en schweizisk forskargrupps studier om homeopatisk behandling av barn och ungdomar med adhd, asperger och autism började må avsevärt bättre.